30 juni 2007

Lichaam wellness training programma's?


Op zo'n semi-bewolkte dag als vandaag is het goed uit te houden met een interessant boek over babyboomermarketing. Ik mag wel stellen dat ik inmiddels de meeste wel heb gelezen. Ooit plaatste ik hier een overzicht van alle must read titels op ons vakgebied. Helaas was ik zelf tot op heden nooit aan Brent Green toegekomen. Zijn Marketing tot leading-edge babyboomers stond nog op m'n lijstje.

Weinig nieuws onder de zon en veel oude wijn in nieuwe zakken. Het boek is ook al een aantal jaren oud. Eén detail trok m'n aandacht. Als het gaat over 'boomer fitness' noemt Brent een twijfelachtig voorbeeld. Terwijl ik vooral denk aan sportscholen, hardlopen, gezond eten enzovoorts is dit één van zijn goede voorbeelden. Computersoftware waarmee je jezelf gezond kunt maken. Voor bijna 300 dollar per programma. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Mijns inziens zijn we voor dit soort zaken in Nederland over het algemeen te nuchter. En volgens mij kennen we zoiets hier ook niet.
29 juni 2007

"Oudere Nederlanders zijn schatrijk"

Zo kopte vandaag een artikel in FEM business. Een klein, maar interessant stukje over één van de grote vergrijzingsproblemen; het uitbetalen van pensioenen. Ik heb het artikel hieronder integraal overgenomen.

-- Het Europese probleem van de komende decennia in het kort: de pensioenen dreigen onbetaalbaar te worden. Op uitnodiging van het Duitse economisch instituut CESifo en BMW foundation Herbert Quandt kwamen afgelopen week experts uit de academische en politieke wereld in München bijeen om te praten hoe dat geld op te brengen.

Ervoor zorgen dat meer mensen werken, en zo meer premies afdragen, is een deel van de oplossing. Die mensen moeten ook nog eens meer uren per week, meer weken per jaar en meer jaren in hun leven werken dan nu het geval is. Omdat jongeren, volgens een 'generatieafspraak' verplicht zijn de ouderen te onderhouden.

Dat impliceert dat ouderen arm zijn en onderhouden moeten worden. Het is de vraag of dat juist is. "In Nederland komt het steeds vaker voor dat gepensioneerden hun kinderen financieel ondersteunen dan andersom het geval is.", stelde Paul Schnabel, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Hij durfde het aan in München een paar alternatieve vragen te stellen.

Hij vroeg zich af of het echt nodig is dat de pensioenuitkering 70 procent van het laatstverdiende inkomen bedraagt. En of ouderen nog andere bronnen van inkomsten hebben, naast hun pensioen. "In Nederland bijvoorbeeld is de helft van de bevolking die tussen 55 en 65 jaar oud is, huiseigenaar", stelde hij. Waarschijnlijk kochten velen hun huis decennia geleden, wat inhoudt dat de procentuele waardestijging een driecijferig getal is. "Bovendien hebben ze gemiddeld 90.000 euro hun spaarrekening staan. --

Generatiemarketing maakt merken 'seniorproof'


Dit artikel verscheen deze week in Marketingtribune. Geschreven door Herbert Driessen, één van de gastbloggers op Mokkamarketing. Ik heb de tekst van het artikel hieronder volledig bijgevoegd. Interessante ontwikkeling die Herbert schetst. Dit zou betekenen dat merken in de toekomst een heel andere rol kunnen spelen, met name als het gaat om marketing gericht op ouderen. Merken zijn al in een vroeg stadium van hun 'merkleven' seniorproof.

"In een recent artikel in Harvard Business Review spreekt men al over een ‘Breakthrough Idea for 2007’. Geen bescheiden omschrijving, dus de moeite waard. Ze lanceren een nieuw fenomeen: Harry Potter Marketing. Want net als Harry Potter, de tovenaarsleerling die samen met zijn lezers ouder wordt, kunnen merken die samen met hun gebruikers opgroeien bijzonder duurzaam en succesvol blijken.

De meeste merken van nu richten zich op een specifieke leeftijdsgroep. Problematisch daarbij is dat merken zich vaak met dure campagnes willen herpositioneren als de doelgroep verouderd. Ze gaan zich verjongen en zo veel bestaande klanten van zich laten afkeren. Dit, terwijl alom bekend is dat het goedkoper is om bestaande klanten te behouden. Om dit probleem op te lossen zouden bedrijven moeten overwegen om merken te introduceren die zich, net als Harry Potter, tijdens hun merklevensduur synchroon met de gekozen doelgroep ontwikkelen. Er ontstaat daardoor een grote merkentrouw, die mogelijk veel economisch profijt oplevert.

De schrijvers kiezen in het artikel helaas voor de benaming ‘Harry Potter Marketing’. En dat is ongelukkig. Want bij de introductie van Harry Potter is nooit gebruik gemaakt van de strategie die de auteurs voorstaan. Het is beter om die verwarring meteen te voorkomen en te spreken over cohortmarketing en cohortmerken of van generatiemarketing en generatiemerken. Het verschil tussen beide is de marketing richting een vaste leeftijdsgroep ( een cohort ) of naar een specifieke generatie.

Achtergrond
De auteurs nemen het nieuwe Franse nutricosmeticamerk Inneov als voorbeeld ( Een merkalliantie tussen L’Oreal en Nestle ). Het belangrijkste product van Inneov is Firmness, dat zich richt op vrouwen tussen 45 en 55. De grootste angst van de brandmanager van Inneov: teveel ‘oude’ consumenten van boven de 55 blijven aan het merk hangen. Hierdoor wordt voor de 45 jarigen de indruk gewekt dat Firmness “goddank nog niet voor hen is”. Inneov wil daarom jongere klanten aantrekken en bestaande ‘oude’ klanten aanmoedigen over te stappen naar een ander merk. Klantentrouw werkt hier negatief. Weg klantrelatie, en weg is je opgebouwde waarde bij de oudere klant.

Als de bestaande klantengroep van een merk veroudert, ontstaat zo een dubbele marketingoperatie met dito grote budgetten. Jonge mensen moeten erbij gezocht, de ouderen moeten over naar een ander merk binnen het bedrijfsassortiment. Helaas is de harde realiteit in de huidige marketingpraktijk dat veel bedrijven voor de 55-plus en seniorendoelgroep helemaal geen nieuwe merken aanbieden. Gezien de toenemende vergrijzing is dat hoogst onverstandig.
De praktijkHoe ziet generatiemarketing er in de praktijk dan uit? We gaan door met cosmetica, maar er zijn ook voorbeelden te bedenken in Food, gezondheidszorg, mode, toerisme en media. Als de meeste leden van de generatie die geboren is tussen 1955 en 1965 de leeftijd van 55 bereiken verandert bij Inneov de nadruk van bijvoorbeeld ‘attacking the first visible signs of aging’ naar ‘providing a complete skin treatment’. De distributiestrategie zal wijzigen als rekening wordt gehouden met de evolutie van het winkelgedrag van deze generatie dames. En dan komt het. Hetzelfde of een nét iets ander product, wordt onder een andere merknaam op de markt gebracht voor de opvolgende, jongere generaties. De levensloop van het nieuwe merk past zich dus aan de nieuwe generatie aan. En de klanten blijven binnenboord.

Seniorproof

Het idee voor generatie specifieke merken is een vernieuwende kijk op merken en marketing voor producten en diensten die de vergrijzing van kopersgroepen moeten doorstaan. Vanuit het perspectief van seniorenmarketing en Babyboomers ondersteunt dit idee mijn standpunt dat merken diereeds vóór de oudere leeftijd een sterke band hebben met de consument ook veel meer kans op succes bij ouderen zullen hebben. Ze worden‘seniorproof‘.

Generatiemerken is denken in klantwaarde.

Als bedrijven en organisaties eerder met hun merken werken aan een vaste relatie met hun ouder wordende klanten zullen deze tijdens hun hele klantenlevensduur opgeteld meer waarde voor de organisatie kunnen opleveren, dan de waarde van de diverse afzonderlijke merken per leeftijdsfase. Met generatiemerken komt de focus in marketing uiteindelijk meer te liggen op het ontwikkelen van een hogere waarde voor de klant (Brand-added value) en het verhogen van de klantwaarde voor de onderneming (Customer Equity) en in mindere mate op merkwaarde (Brand Equity). Het merk wordt zo een onderdeel van het leven van de consument.

Dove

Ik ben zeer benieuwd welk merk en organisatie deze uitdaging als eerstegaat oppakken. Mogelijk dat Dove van Unilever al de eerste stap (onbewust?) heeft gezet. Tot op heden lijkt Dove op een Multi-Cohortmerk gezien het feit dat het Dove tot doel heeft om meerdere afgebakende leeftijdsgroepen van vrouwen te bedienen onder de enkele merknaam Dove. Ze hebben nu veel succes bij meerdere generaties, Dove zou echter ook succesvol zijn geweest als ze ooit voor een jonge generatie vrouwen had gekozen met de campagne voor ‘real beauty’ en nu met hun in de oudere fase was gekomen met de ‘Pro-age campagne’.

Bron:Harvard Business Review, februari 2007. Brand Magic: Harry Potter Marketing; Frederic Dalsace, Coralie Damay en David Dubois

27 juni 2007

De 50 plus beurs komt er weer aan


Van 19 t/m 23 september is het weer zover. In de Jaarbeurs in Utrecht wordt de 15e editie van de 50 Plus Beurs georganiseerd. Hoewel je over het format en de benaming nog wel wat balletjes kunt opgooien en discussie kunt voeren doen ze het toch maar weer. En dat al 15 jaar achter elkaar met nog immer toenemende populariteit.

Dit jaar is het mogelijk om in combinatie met een toegangskaartje een kaartje voor het concert van de Drie Baritons (Henk Poort, Ernst Daniël Smit en Marco Bakker) te kopen. Echt iets voor de 60 plus doelgroep als je het mij vraag.

Wij van Mokkamarketing zijn er in ieder geval weer bij en zullen een fotoimpressie geven. Op de site van de beurs staat een fotoimpressie van vorig jaar.

Aantal 100-plussers toegenomen

Dat Nederland vergrijst en ouder wordt weten we inmiddels. Maar dat ouder worden leidt ook tot een toename van het aantal 100-plussers. Dat meldt Nu.nl vandaag op basis van cijfers van het CBS.

Momenteel telt Nederland bijna 1400 mensen boven de honderd. In 1997 telde Nederland voor het eerst meer dan duizend honderdplussers terwijl dat er in 1950 nog geen veertig waren. In 1965 was het aantal al gestegen tot ruim honderd.

In de meeste gevallen gaat het om vrouwen. Per 1 januari 2007 zijn er bijna zes keer zoveel vrouwen van honderd jaar en ouder als mannen. Begin jaren tachtig was het aantal vrouwelijke honderdplussers nog ongeveer twee maal zo hoog als het aantal mannen.

26 juni 2007

Brandchannel maakt special over ouderen

Interbrand, bekend van de jaarlijkse ranking van merken, heeft op haar weblog Brandchannel nu ook de ouderen ontdekt. In een speciale editie wordt aandacht besteed aan voornamelijk Amerikaanse omstandigheden, bijzonderheden over enkele bedrijven en het gedrag van de ouderen en in het bijzonder van de Babyboomers. Veel is relatief oud nieuws en voorspelbaar voor wie op deze site de bijdragen van Arjan en ondergetekende heeft bijgehouden. Desondanks is het goed om te lezen. Naast Dove als gewaardeerd voorbeeld van een merk dat de ouderen markt goed benaderd wordt ook Apple genoemd. Het schijnt dat Apple met haar producten erg veel ouderen aanspreekt vanwege het gemak en vooral het jeugdig en jonge imago die het de gebruiker geeft. Hier wordt een interessant onderwerp voor advertising en branding aangestipt maar helaas niet verder uitgewerkt. Wellicht iets voor de voolgende keer. Lees verder maar hier en hier.

22 juni 2007

De preventiepil voor een lang en gezond leven

Gerard Teuben attendeerde me vanmorgen op een radio 1 interview met VU hoogleraar klinische cardiologie prof. dr. Ron Peters, die de zogenaamde preventiepil (polypil) promootte. Helaas was ik zelf te laat om te luisteren, maar Gerard geeft een kort impressie.

Wat is die preventiepil dan? Dat is een pil die een preventie biedt voor alle mogelijke vormen van hart- en vaatziekten. Zijn voorstel: deel deze pillen uit aan alle 50+ers van Nederland. Of stop ze in een pakket speciaal voor deze doelgroep. Een pakket dat kan worden weggegeven bij 'het Kruidvat ofzo'.

Peters wilde subsidie aanvragen om uitgebreid onderzoek te doen naar deze pil. Toen een Tweede kamerlid van het CDA (Janneke Schermers) telefonisch werd gevraagd of dat een goed idee was bitste ze: "Nou, ik vind dat de mensen er zelf maar voor moeten zorgen dat ze gezond leven door genoeg te bewegen en gezond te eten". "Jamaar", zo sprak de hoogleraar: "de overheid spendeert miljoenen aan campagnes voor meer bewegen maar het helt niet echt. Daarbij komt: de pil is natuurlijk een aanvulling op gezond leven. Niet in plaats van!"

Nou, kamerlid Schermers zou toch andere prioriteiten hebben als het om subsidie gaat. Het CDA vindt de doelgroep in ieder geval niet zo belangrijk, dat is duidelijk.

Ongelofelijk eigenlijk dat in een land waar vergrijzing een feit is en hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 zijn, een initiatief als dit door onze volksvertegenwoordiging in de kiem wordt gesmoord. Zeker omdat hun eigen campagnes inderdaad weinig effect sorteren. Ik denk dat Peters zich niet zo snel uit het veld zal laten slaan.

20 juni 2007

Nintendo DS mogelijk met groter scherm voor senioren

Op games.blog.nl vond ik een bericht afkomstig uit Japan, het thuisland van Nintendo.
Een nieuwe versie van de DS, speciaal gericht op de oudere gamer. Volgens het Japanse tijdschrift Gamelabo krijgt deze nieuwe DS grotere knoppen en grotere schermpjes zodat de teksten beter leesbaar zijn. Klinkt als een hele slimme zet om nóg meer mensen aan de DS te krijgen. Zolang Nintendo bij de marketing woorden als "senior" en "oud" weet te vermijden en het apparaat aanprijst als "comfortabel" of "deluxe" komt het vast en zeker helemaal goed.

Bron: Portablevideogamer

15 juni 2007

Booming business - geld verdienen aan babyboomers

In Nederland kennen we nog weinig titels op het gebied van 'booming business'. Ofwel, geld verdienen aan de babyboomers met producten en diensten (speciaal) voor hen. Ik heb er vaak over geschreven, stilletjes op gehoopt en heb zelf al talloze (schrijf)pogingen gewaagd. De titels die we hier kennen eindigen vaak slechts in een hanteerbaar segmentatiemodel. En natuurlijk, onderzoek is nodig, maar er komt een moment dat je kennis moet kunnen omzetten in de praktijk. Praktische tips en adviezen en goede praktijkvoorbeelden zijn nog niet gebundeld. En ja, er was in 2006 Babybooming business, maar ook dat verzandde uiteindelijk in een theoretische verhandeling.

Afgezien van mijn kunstjes op dit weblog ben ik geen begenadigd schrijver en is het me tot dusver dan ook nog niet gelukt om mijn visie en praktische aanbevelingen in boekvorm te krijgen. En dat terwijl ik na een jaar 'Mokkamarketing' over genoeg tips, trucs en voorbeelden beschik. Geen nood, ik blijf het gewoon proberen. Het begint immers met ambitie stelde iemand ooit.

Verspreid over verschillende blogartikelen heb ik een aantal internationale titels al eens behandeld (Mary Furlong's Turning silver into gold en Marti Barletta's Prime Time Women bijvoorbeeld). Grand magazine zet ze in een recent artikel, met de veelzeggende titel 'Boost your booming business' keurig voor me op een rijtje. De pdf vind je hier.

Advertising to babyboomers


Eén van de must reads als het gaat om marketing en communicatie gericht op de babyboomer doelgroep is 'Advertising to babyboomers' van Chuck Nuyren. Een goeroe op dit vakgebied. Een man die weet waar hij het over heeft. Zijn boek is in Nederland bij de betere boekhandel verkrijgbaar, maar inmiddels ook als pdf te downloaden van de website van Paramount books. Ideaal als je passages wilt gebruiken om te quoten in eigen werk, tabellen wilt overnemen of even snel dat ene stukje wilt opzoeken waar je bij het lezen zo enthousiast van werd. Helaas niet gratis, maar wel de moeite waard.

13 juni 2007

Seniorenvoeding is gat in de markt

Op Foodholland.nl lezen we het nieuws over een conferentie die vandaag in Venlo heeft plaats gevonden.

De komende dertig jaar groeit het aantal vijftigplussers in Nederland met 45%, naar 7,1 miljoen. In een vergrijzende samenleving is er meer vraag naar goede voeding, afgestemd op ouderen. Met dat in gedachten bracht het Innovatiecentrum Gezonde Voeding (ICGV) verschillende voedingsproducenten, deskundigen en mkb'ers met elkaar in contact tijdens het seminar Seniorenvoeding op 13 juni in Venlo.
Eén van de sprekers op het seminar was dr. Hans van Schijndel, Science Manager van Yakult Nederland. Hij is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de effecten van probiotica. Mensen ouder dan 60 jaar bezitten een duizendvoud minder 'goede' bacteriën in hun darmen dan andere volwassenen, vertelt hij. "Voor deze groep kunnen voedingsmiddelen met specifieke eigenschappen, zoals probiotica, belangrijk zijn."

Sjanny van Beekveld, Marketing Manager van Oerlemans Foods gaf tijdens het seminar een kijkje in de keuken bij dit groenteverwerkende bedrijf. Recent kwam het bedrijf met de ambachtelijke wortelwedges, met een knipoog naar de gezonde snack. Later dit jaar brengt Oerlemans een serie ambachtelijke maaltijden op de markt, voor een brede doelgroep, maar in het bijzonder voor senioren. Van Beekveld vertelde hoe Oerlemans dergelijke nieuwe producten ontwikkelt.

Het lijkt me een boeiende bijeenkomst geweest te zijn.

11 juni 2007

Jane Fonda opnieuw uit de kleren?


Actrice Jane Fonda wil graag een erotische film maken. In haar volgende film wil de actrice een 70-plusser uit de kleren laten gaan. "In Hollywood zullen ze geen schaars geklede 70-jarige weigeren. Ik wil een erotische film maken over een vrouw die ouder is dan 70". Of zij zelf uit de kleren gaat is nog onduidelijk.

"Helaas bestaat het culturele taboe dat wanneer men een bepaalde leeftijd overschrijdt, men geen seks meer heeft. Ik wil het tegendeel aantonen". Een eerste stap is het schrijven van het draaiboek. "Ik heb al liefdesscènes in gedachte", aldus de dochter van wijlen de filmlegende Henry. Ook op persoonlijk vlak is Jane weer gelukkig.

Na de scheiding van filmproducent Ted Turner heeft de actrice een nieuwe man in haar leven, maar de naam van haar nieuwe vriend wil ze niet verklappen. "Een bekend persoon is het alleszins niet", zo lichtte Fonda een kleine tip van de sluier. Vrijdag komt Fonda's recentste prent in de Amerikaanse filmzalen. De 69-jarige Jane vertolkt in "Georgia Rule" de rol van grootmoeder van haar 20-jarige collega Lindsay Lohan.

09 juni 2007

Seniorenstad in Noordoostpolder

Senioren kunnen in de gemeente Noordoostpolder eind 2008 al terecht in hun eigen stad. Dat nieuws bracht de Pers gisteren uitgebreid voor het voetlicht. De provincie, gemeente en woningcorperatie Mercatus hebben ingestemd met plannen voor een buurt die helemaal is afgestemd op bewoners van 55 jaar en ouder. Alex Sievers van architectenbureau Inbo dat tekent voor de plannen stelde eerder nog dat de eerste bewoners pas over een aantal jaren hun intrek kunnen nemen.

Recreatiegebied

Nieuw Schokland, zoals de stad gaat heten, wordt gebouwd op een nieuw te ontwikkelen woon- en recreatiegebied in de buurt van het dorp Nagele. Er komen ongeveer 2000 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Woningen bedoeld voor 55-plussers. Daarnaast worden er ook een sport- en ontspanningscentrum, een zorgcentrum, een golfbaan en een jachthaven gebouwd. Een winkelcentrum is eveneens voorzien.

Eisen

De architect, Alex Sievers, zegt dat de nieuwe stad helemaal gaat voldoen aan de wensen van de toekomstige bewoners. ,,Nieuw Schokland is ontwikkeld in samenspraak met ongeveer veertig senioren uit de Noordoostpolder. Tijdens verschillende workshops hebben zij bepaald aan welke eisen en wensen deze speciale woonomgeving moet voldoen. Met deze gegevens zijn wij gaan ontwerpen.''

Vogue gaat voor ageless

De Britse editie van Vogue magazine staat deze maand in het teken van 'ageless'. Of, zoals de redactie het zelf stelt:

"It's another cover that will go down in history, starring Yasmin Le Bon, Cecilia Chancellor, Lizzy Jagger, Erin O'Connor, Jacquetta Wheeler, Marie Helvin and Lily Cole on an issue that celebrates "ageless style". "I was obsessed with what I didn't want [this issue] to be, writes Alexandra Shulman in her editor's letter. "Something that told you what to wear at what age. The whole point about style and fashion is that it should be ageless, in the same way that it should be democratic."


04 juni 2007

Looprekjes bestormen de hitparade

De headline op Nu.nl luidt vandaag niet anders. Eerder postte ik hier een video van de Britse band The Zimmers, met een cover van The Who's 'My generation'. Saillant detail: de band is bij elkaar 3000 jaar oud en bestaat volledig uit hoogbejaarden.

Nu.nl schrijft het volgende:

LONDEN - Een popgroep van Britse bejaarden bestormt de Britse hitparades. De seniorenband The Zimmers scoort met een coverversie van My Generation van The Who. Britse media spreken over Zimmermania.
Leadzanger van de 40-koppige groep is Alf Carretta, met zijn negentig jaar een van de jonge broekjes van de band. Bij elkaar zijn de leden 3000 jaar. Oudste zanger is de 100-jarige Buster Martin. De video van het lied op internet werd al ruim 2,3 miljoen keer bekeken. The Zimmers zijn genoemd naar het Engelse woord voor een looprekje. De groep is bedacht door een documentairemaker die werd geconfronteerd met vereenzaamde ouderen.

En voor de liefhebbers nogmaals het filmpje:

De Perfect(draft)e vaderdag

Perfectdraft heeft een speciale campagne ontworpen omtrent vaderdag. 17 juni kunnen vaders voor het eerst hun eigen vaderdag plannen. Ideaal voor de man die zijn vrouw en kinderen nu weleens iets terug wil laten doen. De man die niet wil worden afgescheept met een gereedschapskist of aftershave. Het introfilmpje begint goed met autowassen en het perfecte ontbijt. Idee achter de campagne is natuurlijk dat vader zijn perfecte vaderdag compleet maakt met een perfect Perfectdraft biertje.

Goede reclame?: de nieuwe Volkswagen Passat

De Volkswagen Passat wordt in Engeland met een wel heel ludieke campagne gelanceerd. Met de site 'Midlife-crisis-retreat' wordt het model dat al sinds 1973 op de markt is uitgebreid bejubeld. De Passat verkeert in een midlife crisis en de vermoedelijke gebruiker ook. Ken je iemand in je omgeving die ineens een dure sportwagen koopt, gel in z'n haar draagt, in een hardrockband gaat spelen of extreme sporten gaat beoefenen, onderneem dan actie!Fantastische boomercampagne, die mannen zeker leuk vinden. De filmpjes zijn customized naar vrienden te sturen. Erg leuk. Ben benieuwd of we deze campagne ook hier te zien krijgen. Of is de Passat in Nederland al uit de gratie?