31 mei 2010

Babyboomers boeren goed

Babyboomers zijn relatief welvarend. Huishoudens met een kostwinner tussen de 50 en 65 jaar zijn goed vertegenwoordigd in de hoogste inkomensregionen en hebben vaker dan gemiddeld een groot vermogen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag presenteerde.

Iets meer dan een kwart van alle huishoudens had in 2008 een babyboomer als kostwinner. Van de 10 procent hoogste inkomens maakten deze huishoudens zelfs 43 procent uit. Deze huishoudens hadden gemiddeld een besteedbaar inkomen van 88.000 euro. Ook in de op een na hoogste inkomensgroep deden mensen die in de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog geboren zijn het met een aandeel van ruim een derde goed.

Het CBS becijferde dat mensen in de hoogste inkomensgroepen de zwaarste lasten dragen. In 2008 kwam ruim de helft van het totale bedrag aan premies en inkomstenbelasting voor rekening van de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Hun bruto-inkomen bedroeg gemiddeld bijna 126.000 euro. Deze huishoudens droegen daarvan ongeveer 45 procent af aan premies en belasting.

28 mei 2010

Motorsector vaart wel bij ouderen

Het motorbezit onder 50-plussers neemt toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Waar jongeren afzien van een motor, daar schaffen steeds meer ouderen er eentje aan. Op 1 januari 2009 hadden particulieren ruim 595.000 motorfietsen in bezit, anderhalf keer zo veel als in 2000.

De stijging komt doordat steeds meer 50-plussers een motor aanschaffen. Was negen jaar geleden nog maar 15% van de motorbezitters 50-plus, inmiddels is dat een derde. Het aantal jongeren dat een motor bezit is daarentegen afgenomen. Op 1 januari 2009 was nog maar 10% van de motorbezitters jonger dan 30. De gemiddelde leeftijd van motorrijders is sinds 2000 opgelopen van 39 naar 45 jaar.

Afgezien van het plezier dat iemand van motorrijden kan hebben, is de algemene aanname dat veel senioren hun midlife op het asfalt willen botvieren door een motor te kopen. Of ze zich daarmee een jeugdiger imago verwerven, is overigens hoogst onwaarschijnlijk. Volgens het CBS heeft motorrijden namelijk zijn jeugdige imago verloren. Een gegeven dat natuurlijk alleen maar verergert naarmate meer ouderen het stalen ros bestijgen.

12 mei 2010

50-plussers werken meer en langer

Volgens een onderzoek van het CBS nemen er op dit moment veel meer 50-plussers deel aan het arbeidsproces dan in 2001. Ook is het aantal mensen dat doorwerkt na zijn 65e verdubbeld naar bijna 76.000 personen. Vooral kleine deeltijdbanen tot maximaal twintig uur per week zijn in trek bij de 65-plussers.
De arbeidsparticipatie van 50 tot 65 jarigen is sinds 2001 met bijna 10% gestegen naar 57%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het grotere aantal vrouwen dat na het 50e levensjaar door blijft werken of juist weer met werken begint.

Van de 65-plussers die langer doorwerken was in 2009 ruim de helft als zelfstandige werkzaam. Het CBS stelt dat dit onder andere komt doordat zelfstandigen minder pensioen hebben opgebouwd dan werknemers in loondienst. Helaas staan er in de publicatie geen concrete cijfers over.
Interessante cijfers maar zoals meestal met statistische onderzoek blijven de oorzaken onbekend. Bij de 65-plussers kan je in ieder geval concluderen dat ze zelf meer kunnen beslissen over hoe ze doorwerken. Wij zien ook in veel onderzoeken dat de weerstand om langer door te werken juist niet bij die groep zit, mits de arbeidsomstandigheden goed zijn. Dat is ook ons advies aan beleidsbepalers. Discussieer niet over de leeftijd tot wanneer iemand moet doorwerken maar over de omstandigheden waaronder mensen bereid zijn om langer door te werken. Ouderen zijn vitaler, begrijpen dat het leven niet ophoudt bij 50 en hebben nog genoeg ambities. Verdiep je in de doelgroep, speel daar op in en maak het leuk!

06 mei 2010

Nieuwe ouderen maken meer gebruik van auto


Het autogebruik gaat in Nederland voorlopig nog hard toenemen. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het rapport 'Wie ik ben en waar ik ga'. De groepen die voor de toename zorgen, zijn ouderen, allochtonen en jongeren. De toekomstige ouderen zullen meer van de auto gebruik maken dan de ouderen van nu en dat ook langer blijven doen.
Een belangrijke reden voor het verkiezen van de auto boven het openbaar vervoer of de fiets is de krimp door vergrijzing in bepaalde regio's. Door de krimp wordt het voor openbaar vervoerslijnen onrendabel en zal de dienstfrequentie afnemen of zelfs helemaal opgeheven worden. Daarnaast hebben de nieuwe ouderen bijna allemaal een rijbewijs, zijn ze gewend aan het verkeer, werken ze langer door en zijn ze financieel in staat om de auto te bekostigen.
Volgens de raad gaan deze ouderen op nieuwe tijdstippen mede voor filedruk zorgen. Om de ochtend en avondspits te vermijden zullen zij zich namelijk meer tussen 10:00 en 12:00 en 14:00 en 16:00 verplaatsen.
Voor het verkeer is dit geen prettig vooruitzicht en dat is waarom de raad van V&W dit rapport met aanbevelingen aan demissionair minister Eurlings aangeboden heeft. Zoals wel vaker ligge er in de geboden adviezen talrijke kansen voor ondernemers.

05 mei 2010

Oudere dames vaker in sexy lingerie

Dat meldt Nu.nl deze week. In series als Cougar Town en Sex and The City is veel aandacht voor 40+ dames en hun seksleven, dat vaak gedeeld wordt met veel jongere mannen. Dit zogenaamde Cougar-effect blijkt ook de gewone vrouw te beïnvloeden, zo constateerde het Britse warenhuis Debenhams.

Steeds meer dames die de leeftijd van 40 gepasseerd zijn zouden zich namelijk hullen in sexy lingerie. De verkoop van deze items is over de afgelopen periode (van oktober ’09 tot april ’10) althans fors toegenomen, zo liet het bekende warenhuis weten aan Reuters. Ook wij merkten het al eens tijdens ons relatie en sexonderzoek, waaruit vooral bleek dat 50+ vrouwen een erg actief seksleven hebben.

Trend

"Met veertigers die onthaald worden als de nieuwe twintigers, en lingerieontwerpers die de trend maar wat graag omarmen, verwachten we dat dit effect in de nabije toekomst alleen nog maar zal toenemen", zo voorspelt een woordvoerder van het warenhuis althans. Ook andere warenhuizen zijn zich bewust van de tendens. Volgens de Daily Mail lanceerde Marks & Spencer om dezelfde reden een speciale lijn voor dit soort vrouwen.Bovendien zouden bestaande lingerielijnen voor cougars, vaak afkomstig zijn van vrouwen die de 40 zelf al gepasseerd zijn. Als voorbeelden noemt de krant Liz Hurley en Elle Mcpherson.

Meer seks

Eerder onderzoek toonde aan dat vrouwen die de 40 gepasseerd zijn, nu ook meer seks hebben dan bij eerdere generaties het geval was. Een derde van deze dames zegt nu zelfs meer seks te hebben dan toen zij zelf en twintiger was. Ruim de helft gaf aan nu meer orgasmen te hebben.

Kennis van oudere werknemers?


"Oudere bezit technisch geheugen bedrijf" is de kop van een interessant artikel in De TECHNOLOGIEkrant. De auteur stelt terecht dat met het pensioneren van de babyboomers er veel technische kennis verdwijnt en dat dit probleem nog maar weinig wordt onderkend. Geen nieuws zult u denken, en dat klopt; voor ons is het ook regelmatig een onderwerp van klanten, blogs en presentaties.
Aardig in dit artikel is een tegengeluid van de kennismanagementexpert Prof.dr.ir. Weggeman die stelt dat 80% van de ouderen vroeg of laat het mentaal niet meer opbrengt om iets nieuws te leren. De andere 20% gaat daarentegen eindeloos door met leren. Hij geeft ook aan dat deze 20% vaak excentriek is en goed in staat om een meester-gezelrelatie te onderhouden. Dit wijkt af van de norm in Nederland waar ouderen juist vaker van de ideeën van jongeren leren.
Toch deelt hij de mening van de auteur dat oudere ingenieurs meer fundamentele kennis bezitten dan hun jongere praktisch opgeleide collega's. Als er iets grondig mis gaat, is de oudere ingenieur degene die als enige de onderliggende techniek kent. Op dit moment doet hij onderzoek naar de mentale vitaliteit van ouderen en hun leerstijlen.
Iets om in de gaten te houden want steeds meer bedrijven zullen zich (aldaniet te laat) realiseren dat de kennis van ouderen fundamenteel voor het voortbestaan is.