17 december 2009

Geen behoefte aan een seniorenstad in Nederland


Er is weinig tot geen belangstelling voor een seniorenstad. Dit blijkt uit een onderzoek van in opdracht van het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder.

Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen: 1 Is een seniorenstad in Nederland haalbaar en welk schaalniveau is dan mogelijk? 2 Hoe zou een seniorenstad in Nederland er uit moeten zien?Een selecte groep van senioren (55+), maximaal 23.000 huishoudens, heeft belangstelling voor het op korte termijn verhuizen naar een buurt, dorp of stad met vrijwel uitsluitend 55-plussers. Dit is minder dan 1 procent van alle 55-plushuishoudens in ons land.Alleen een kleinschalig initiatief blijkt kansrijk; niet alleen omdat senioren dat veel aantrekkelijker vinden, maar ook vanwege het risico op een tegenvallende belangstelling. Bovendien vormen een centrale ligging en de bevolkingsdichtheid van de regio belangrijke succesfactoren. De grote uitdaging voor de markt ligt in het vinden van een goede balans tussen enerzijds kleinschaligheid en anderzijds voldoende aanbod van voorzieningen.Voor geïnteresseerde senioren blijkt de nabijheid van voorzieningen (voor zorg, vrije tijd, winkelen en openbaar vervoer) doorslaggevend. Daarnaast vinden zij een goede mix van leeftijden in een toekomstige seniorenstad en gevarieerde prijzen in het woningaanbod belangrijk. Hetzelfde geldt voor de inkomensopbouw: de voorkeur gaat uit naar een concept gericht op verschillende inkomensgroepen in plaats van alleen op hogere inkomens.Een goed onderzoek wat we in de praktijk al vaker op kleinere schaal zagen, is nu nationaal bevestigd. Dit betekent niet dat er geen kansen zijn voor een woonfocus op de oudere doelgroep. het geeft vooral aan hoe er niet mee om te gaan. Zoals ook gebleken in de Blauwe Stad is het succes in grote mate afhankelijk van de marketing & communicatie. Dat horen wij bij bureauvijftig natuurlijk graag.

10 december 2009

Babyboomers omarmen technologie


Volgend jaar is eenderde van de bevolking van de USA ouder dan 50 jaar en zullen zij vermoedelijk 1 miljard dollar meer besteden dan de jongere volwassenen. Daar komt bij dat de 50-plussers van alle leeftijdsgroepen wereldwijd de grootste bereidheid tonen om elektronische producten aan te schaffen. Met dit in het achterhoofd zijn de grootste ouderenorganisatie ter wereld, de AARP en Microsoft een bijzonder kwalitatief onderzoek gestart naar de mening van zo’n 60 mensen tussen de 50 en 60 jaar over technologie.

Een samenwerking tussen de AARP en Microsoft geeft niet veel nieuwe maar wel interessante bevestigende resultaten voor productontwerpers en marketeers.
Volgens één van de onderzoekers was de meest verrassende uitkomst de bereidheid van babyboomers om nieuwe technologieën te omarmen. Ondanks het feit dat het reeds ook in kwantitatieve onderzoeken en experimenten aangetoond is, kan deze boodschap wat mij betreft niet vaak genoeg herhaald worden. Zo zagen we in Nederland bijvoorbeeld al dat senioren de OV-Chipkaart en de zelfscanners van supermarkten het meest intensief gebruiken.

Volgens de onderzoek zullen dezelfde babyboomers ook de drijvende kracht achter de technologische innovaties in de zorg worden. Zo gebruikten ze al veel online services om te communiceren met artsen en hun eigen medische dossiers in te kijken. De behoefte om de eigen medische informatie te managen groeit alleen maar verder met het ouder worden van het lichaam. Een veel gehoorde klacht was de overvloed aan features op nieuwe producten. Ze willen graag internet, radio, spelletjes op hun telefoons maar het moet niet overdone zijn

Het zijn net mensen, maar dan met besteedbaar inkomen en behoefte aan passende marketing & communicatie.