23 november 2009

Overheid discrimineert 50-plussers


De PVDA vermoedt leeftijdsdiscriminatie bij de Rijksoverheid op basis van een onderzoek naar de AOW. Hierin ontving ze veel meldingen van 50-plussers die met een goed cv toch voor verschillende ambtenaarfuncties werden afgewezen.

Na het slecht betalen van facturen wordt de overheid weer in verlegenheid gebracht door ondermijning van het eigen beleid. Dat leeftjdsdiscriminatie veel in de maatschappij voorkomt, wisten we allemaal allang. Dat de overheid hierin ook niet het juiste voorbeeld geeft, mag verbazingwekkend genoemd worden. Volgens onderzoeken heeft de overheid overwegend oudere werknemers in dienst. Dat komt, aldus de PVDA, niet door het aannamebeleid. Hieruit mag je concluderen dat mensen graag (levens)lang bij de overheid werken. Uit ervaring weet ik dat in het verleden vooral jonge mensen het bij reorganisaties van de overheid moesten ontgelden omdat ontslag volgens de kantonrechterformule goedkoper was. Daarnaast verlieten jongeren de werkgever op eigen initiatief vanwege het gebrek aan doorstroming in hogere functies. Uiteraard geldt dit niet voor alle overheidsinstanties maar het probleem is wel omvangrijk.

Zo ontvouwt zich een vreemd scenario. De jonge mensen verlaten de overheid aldanniet op eigen initiatief. De overheid houdt de oudere garde in functie omdat het goedkoper zou zijn en hanteert vervolgens een leeftijdsdiscriminerend beleid om te verjongen.

Dat de overheid op leeftijd discrimineert, is dus waarschijnlijk te wijten aan het feit dat functies niet op basis van kwaliteit verdeeld worden. De overheid discrimineert extern door 50-plussers te weren en interne door jongere mensen niet te binden. Het is vast geen nieuws voor Minister ter Horst maar nu deze resultaten zichtbaar worden, moet ze publiekelijk maatregelen treffen. Met leeftijdsbewust peroneelsbeleid kan je een heel eind komen maar dan moeten eerst alle verantwoordelijken op een lijn gebracht worden. We zijn benieuwd naar de consequenties.