19 april 2010

En BEN doet het weer met een knaller.


Dit keer met een dommige 50-plusser en een frituurpan. Leuk, flauw, maar wel weer heel erg lekker KesselsKramer en écht BEN. Knap gedaan.

16 april 2010

Oude liefde roest niet

Uit de enquête onder 467 ouderen blijkt dat een jeugdliefde vaak een onuitwisbare indruk achterlaat. Zo meldt Plus Magazine. De eerste liefde is toch een ijkpunt waarmee alle anderen die daarna nog komen worden vergeleken. Positief en negatief. Oude liefde roest niet dus.

Eén op de tien ondervraagden denkt zelfs nog vaak aan de oude vlam. Wat natuurlijk altijd blijft is de nieuwsgierigheid. Daarom zou 66% van de ondervraagden de jeugdliefde nog wel eens willen ontmoeten. Om bij te praten en herinneringen op te halen, maar voor enkelen (6%) toch ook om te achterhalen of de gevoelens van weleer er nog zijn. Maar niet alle ervaringen zijn positief. Zo ontmoette een van de ondervraagden na 40 jaar haar jeugdliefde: ,,En dat was meteen het einde ervan”. Volgens anderen nemen gedane zaken geen keer, maar de belangrijkste reden om minder naar het verleden te hangen is: ‘Ik ben gelukkig met mijn huidige leven'.

Mooi perspectief voor alle senioren- en 50-plus datingsites. Zorg ervoor dat oude geliefden elkaar weer terug kunnen vinden. Bijvoorbeeld na scheiding met de huidige partner.

14 april 2010

Eerste babyboomer krijgt in juni AOW

In juni 2010 wordt de eerste baby-boomer namelijk 65 jaar oud.

Geboren uit een uitgesteld huwelijk dat werd gesloten vlak na de bevrijding. De bevrijding in Nederland begon in september 1944 in Maastricht, 9 maanden later is het juni 1945. En dat is anno 2010 precies 65 jaar geleden. Prachtig moment!

Een begin van heel veel problemen? Of juist het begin van ongekende commerciële kansen?

Hoe ziet u dat?

10 april 2010

Nostalgie: Joris Driepinter is terug


Voor veel babyboomers en 50-plussers pure nostalgie: het melkicoon Joris Driepinter. Ik herinner nog dat mijn vader vroeger altijd tegen mij zei: 'je lijkt Joris Driepinter wel', als ik mijn volle glas snel leeg dronk. Voor mij als generatie Y-zoon riep dat natuurlijk de nodige vraagtekens op, hij, geboren in 1953, groeide op met Joris Driepinter en wist niet beter.

In de periode 1965 tot 1978 speelde Joris Driepinter de hoofdrol in een advertentiecampagne van de NZO. Deze campagne had als doel om kinderen meer melk te laten drinken. En was uiterst effectief. De Nederlandse Zuivelorganisatie heeft Joris Driepinter weer uit de kast gehaald om de consumptie van zuivelproducten te stimuleren. Never change a winning team.

De nieuwe campagne met Joris Driepinter is er vooral voor bedoeld om consumenten te wijzen op de rijkdom aan voedingsstoffen in melk en zuivelproducten. De advertenties hebben als motto: 3 goede redenen om elke dag zuivel te eten of te drinken.

NZO wil niet alleen met een campagne de zuivelconsumptie promoten. Ook worden er wetenschappelijke symposia georganiseerd met als centrale thema `zuivel in relatie met voeding en gezondheid`. De wetenschappelijke informatie wordt door NZO omgezet in voorlichting aan professionals en consumenten.

Ben benieuwd of ze de grote herkenbaarheid van de naam Joris Driepinter onder babyboomers ook positief gaan benutten. Ouderen die jongeren aanzetten tot meer zuivel drinken? Geen gek idee.

09 april 2010

50+ reisonderzoek segmenteert in generaties

Soms hier op Mokkamarketing ook nieuws van andere bureaus. Want als het ontwikkeling van de markt betreft, is heel veel interessant.

Sanne van Barselaar, vierdejaarsstudent Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam, voerde in opdracht van Here marketing een onderzoek uit onder 50+ bezoekers tijdens de Vakantiebeurs 2010. Leuk onderzoek, jammer van de indeling in generaties als segmentatie. Voor reizen weten we inmiddels dat andere segmentatievariabelen bepalender zijn.

Enkele conclusies uit het onderzoek:
Recreanten en toeristen van boven de 50 jaar worden meestal door tijdschriften, kranten, brochures en televisie geïnspireerd als het gaat om een uitstapje of een reis. Buitenreclame en radioprogramma’s vormen nauwelijks een inspiratiebron. Een groot deel van deze – verrassend heterogene - groep boekt bij voorkeur via internet.

Diversiteit in 50-plussers
50-plussers zijn niet meer allemaal over een kam te scheren. Sanne maakte daarom bij het onderzoek onderscheid in vier verschillende groepen:

De crisisgeneratie (80 jaar en ouder);
de opbouwgeneratie (65- 79 jaar);
de welvaartgeneratie ( 55-64 jaar)
en de nieuwe generatie (45- 54 jaar).

Een veel gebruikte methodiek. Zij werden tijdens de Vakantiebeurs ondervraagd over hun mediagebruik tijdens het vakantiekeuzeproces. In het vakantiekeuzeproces worden drie fasen onderscheiden:

de inspiratiefase,
de oriëntatiefase
en de boekingsfase.

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen in het gedrag van de diverse 50-plussers in dit proces interessant en belangrijk genoeg zijn om in marketingcommunicatie rekening mee te houden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de nieuwe- en welvaartgeneratie internet gebruikt voor het oriënteren op én het boeken van een reis, maar dat de opbouwgeneratie deze weg nog vaker mijdt. Bij de opbouwgeneratie komt internet op de tweede plaatst. Hoewel vaak gezegd wordt dat visuele media plaatsmaakt voor het internet, blijkt uit dit onderzoek dat alle generaties tijdens de inspiratiefase en oriëntatiefase nog volop gebruikmaken van visuele media. Verder valt op dat de 50-plusser niet aangesproken wil worden op leeftijd maar op interesse. En dus ook niet op generatieniveau. Niet over één kam scheren betekent ook niet in generatiehokjes stoppen.

Groeiende doelgroep
Het aantal ouderen in Nederland blijft de komende decennia stijgen en omdat een groot deel van de 50-plusmarkt veel geld te besteden heeft en over veel vrije tijd beschikt, is de groep zeer interessant voor organisaties in de toeristische recreatieve branche. Minstens 90% van de doelgroep doet aan dagrecreatie en 56% tot 84% (afhankelijk van de generatie) gaat op vakantie.

Een mooi verkennend onderzoek met aanknopingspunten voor een vervolg. Benieuwd hoe dit concreet te vertalen in campagnes. Echt bruikbaar voor marketingcomunicatie. Want daar zit de reisbranche op te wachten. Campagnes die 50-plussers gericht aanspreken en raken. En die beginnen niet met 'hallo protestgeneratie'. En ook ver weg gaan van de '50-plus' en 'seniorenreizen'.

08 april 2010

DIDI mixt leeftijden verder


In april 2009 blogden we al over de oudere dame in de uitingen van het kledingmerk Didi. Nu kunnen we met enthousiasme melden dat ze de lijn van het mixen van leeftijden doorzetten. Naast de dame van vorig jaar prijkt nu Natasja Froger (1965) op de voorkant van de folder en de abri's. In diezelfde folder vinden we ook enkele jongere vrouwen en kinderen. Een mooie leeftijdsloze uiting met bovendien een slim gekozen boegbeeld. Natasja is niet alleen een mooie 44 jarige vrouw maar spreekt door haar rol in verschillende televisieprogramma's ook een jeugdig publiek aan. Complimenten aan de creatieven en de Didi-verantwoordelijken voor deze leeftijdsloze campagne.

Editor's note: in de eerste versie van deze blog vermeldde ik abusievelijk dat dit Angela Groothuizen zou zijn. Excuses aan beide dames (al denk ik dat ze qua schoonheid weinig voor elkaar onder doen)en natuurlijk aan Coltex, de moedermaatschappij van Didi die me naast 'anoniem' netjes op de fout wees. De kern en complimenten blijven staan.

Oma had toch gelijk: luister naar je ouders


Amerikaans onderzoek wijst uit dat ouderen de wijsheid hebben als het aankomt op het omgaan met sociale conflicten en verandering. Dit geeft volgens de onderzoekers vooral aan dat het belangrijk is om werkplekken voor ouderen te reserveren binnen organisaties.

In een uitgebreid psychologisch onderzoek werden respondenten van verschillende leeftijden gevraagd om hun meningen over een fictief conflict te geven. De resultaten werden uiteindelijk voorgelegd aan experts die ze zonder leeftijdsinformatie over de respondenten moesten selecteren op factoren zoals compromis, flexibiliteit, inlevingsvermogen en de zoektocht naar oplossingen. De wetenschappers vermoedden uiteraard dat de ouderen beter zouden scoren maar de conclusies bleken nog extremer dan verwacht. De ouderen presteerden allemaal veel beter dan de jongeren.

Ouderdom mag zijn beperkingen kennen maar hier blijkt wederom dat het ook met grote voordelen gepaard gaat. De onderzoekers stellen terecht dat ouderen met deze eigenschap een grote bijdrage op de werkvloer kunnen leveren. Onze ervaring is dat ze het ook graag willen maar worden afgeremd door de vooroordelen die aan ouderdom kleven. Zonde.....

07 april 2010

Nieuwe rage? Tattoos voor ouderen.


Het moet niet gekker worden.... Schrok deze week al van het asociale gedrag van de Benidorm Bastards, nu lees ik zojuist over tattoos voor ouderen. Met Nostalgische thema's uit vervolgen tijden. Prachtig geïllustreerd, dat wel. Vooruit: niet helemaal zelf gevonden, maar wel een erg leuk idee. Vraag me af of deze uit de hand gelopen grap ook klandizie trekt.

En of er meer hilarische voorbeelden zijn van 'seniorenproducten'. Ik hou me aanbevolen....

Unilever ziet babyboomers weer staan

In de VS dan, meldt het FD vandaag. Deze generatie 'babyboom'consumenten wordt door marketeers veelal genegeerd, zo stelt het artikel. Unilever herwaardeert de babyboomers echter, omdat ze met zovelen zijn en ze veel te besteden hebben. Zij zijn goed voor 60% van de bestedingen van het soort producten dat Unilever maakt.

Ben heel benieuwd hoe dat in Nederland gaat lopen? Unilever heeft in ieder geval prachtige producten in huis voor deze enorm interessante groep consumenten. Dat zijn er in Nederland toch ook al gauw zo'n 5,7 miljoen.

04 april 2010

Een midweekje weg om de relatie goed te houden


Speciaal voor echtparen van 55 jaar en ouder, organiseert Mar-Enc Plus een midweek om hun relatie goed te houden. Het klinkt als een grap, maar lijkt een heel serieus aanbod. Op vakantie om het huwelijk intact te houden, speciaal voor iedereen ouder dan 55.

Reisaanbieder Mar-Enc Plus is onderdeel van het protestants christelijke Marriage Encouter, een wereldwijde organisatie die inmiddels al meer dan dertig jaar in Nederland weekenden aanbiedt.

Een huwelijksweekend speciaal voor echtparen van 55 jaar en ouder, is dat nog wel nodig? Dat vragen u en ik ons allebei waarschijnlijk af. "Ja", zeggen Ton en Olga Elferink van Mar-Enc Plus. "Waren stellen vroeger druk met het getrouwd zijn, de carrière, het werk en de kleine kinderen; nu zijn er veranderingen met betrekking tot gezondheid, werksituatie, seksualiteit en het zicht op pensioen. Hoe ga je dan nog samen verder, in harmonie en genietend van het samenzijn? Veel dingen gaan vanzelf, maar een relatie goed houden, vraagt ook dan om wederzijdse inzet."

Marriage Encouter werkt vanuit de gedachte dat wanneer ouders elkaar beter leren kennen en elkaar op gevoelsniveau ontmoeten, dit hun relatie zal verdiepen, met een gunstige invloed op hun kinderen.

Weet niet of ik het mijn eigen ouders zie doen, maar kan uit eigen doelgroeponderzoek beamen dat het moment rond of net na het 50ste levensjaar inderdaad flinke veranderingen met zich meebrengt. Ons eigen rollencommunicatiemodel is op die veranderende rolpatronen gebaseerd. Maar of een midweekje vakantie daar een oplossing voor biedt?

Vraag naar senioren huurwoningen stijgt

De Amsterdamse woningcorporatie Ymere verwacht de komende jaren 2.500 koop- en huurwoningen per jaar te bouwen, waarvan een paar honderd voor de vrije sector huurmarkt. Vooral senioren vormen een goede afzetmarkt, merkt woningbedrijf.

Steeds meer senioren verkopen hun woning en kiezen voor een huurwoning. Vermoedelijk om van het vrijkomende kapitaal te kunnen leven. Men kiest volgens Ymere vaak voor een drie- of vierkamerhuurwoning met een huur tussen de 650 en 900 euro. De organisatie deed zelf marktonderzoek.

Ouderen verkopen hun woning in de prijsklasse 200.000-250.000 euro en willen daar een ruime, kant-en-klare huurwoning met buitenruimte voor terughebben. "Het zou kunnen dat zij de overwaarde van hun woning willen verzilveren, en tegelijkertijd een woning willen die beter past bij een nieuwe levensfase", verklaart Dennis van der Burgt, manager wonen en stijl bij Ymere de groeiende vraag van de 55-plussers. "Dat hun volgende woning een huurwoning kan zijn, is voor hen blijkbaar een serieuze optie." Inspraak willen de senioren volgens hem alleen als het gaat om de stijl van de keuken. De woning moet zo'n 90 vierkante meter groot zijn. De 55-plussers willen ook graag dat hun woning in een rustige buurt staat en gemakkelijk te bereiken is. Verder is het prettig als het huis niet te ver van het dorpshart of winkelcentrum ligt.

Eerder deze week publiceerde het ministerie van VROM een onderzoek waaruit blijkt dat senioren steeds rijker worden en dat ze in grote, gelijkvloerse, liefst grondgebonden woningen wensen te wonen.