22 juni 2008

Babyboomers zijn online erg traditioneel

Er wordt veel beweerd over ouderen en internetgebruik. En ook veel verschillende dingen. Waar de één nog steeds (onterecht, zo weten wij) beweert dat ouderen niet online zijn, zegt de ander dat ouderen juist meer online doen dan andere generaties onder hen. De waarheid ligt in het midden en biedt ons voorlopig nog wel voer voor onderzoek.


Thirdage en JWT Boom deden zo'n onderzoek. Met leuke resultaten.

Mensen van 40 jaar en ouder zijn vooral actieve 'mond tot mond' verspreiders en doen graag aan persoonlijke aanbevelingen of meningen op basis van hun ervaring. Logisch, het zijn digital immigrants. Toch hebben zij social networking en bloggen nog niet massaal omarmd. Een studie onder 1800 van deze babyboomers toont het volgende:

Social networking op hun eigen manier

Natuurlijk zijn boomers sociale wezens en blijven zij binnen hun eigen communicaties graag op de hoogte van het wel en wee van anderen en en delen ze graag wetenswaardigheden over zichzelf. Maar met meer traditionele online tools dan jongere generaties.

96% gebruikt e-mail
92% onderhoudt contact met familie en vrienden via het net
84% ontvangt foto's van familie en vrienden

Op de vraag of zij sites bezoeken of in de nabije toekomst denken te bezoeken om contact te onderhouden met anderen (zoals social networking sites MySpace, Facebook, Linkedin e.d.) antwoordt:

53% nee
22% ja
26% nee, maar misschien wel in de toekomst

Van die 53% die nee zegt geeft:

47 % te kennen zich zorgen te maken over privacy en persoonlijke gegevens op het
39 % aan te druk te zijn voor dit soort zaken
32% aan geen duidelijk voordeel te zien van het gebruik van deze social networking sites

De ondervraagde babyboomers toonden ook weinig interesse in andere online activiteiten:

67% heeft geen interesse in blogging
63% heeft geen interesse om deel te neme aan algemene sociale netwerksites
62% heeft geen interesse in online gaming
55% heeft geen interesse in podcasting of andere online geluidsfragmenten
44% heeft geen interesse in het downloaden van muziek

Ok, maar wat doen zij dan wel online? Babyboomers nemen deel aan betrouwbare (in hun ogen) sociale netwerken en delen vooral meningen over merken. Ze staan open voor traditonele marketing en e-mail marketing, zolang het bericht maar afkomstig is van een bron die zij vertrouwen. Vandaar ook de hoge clickrates bij sommige e-mailcampagnes die ik vanuit Inthefield heb uitgevoerd.

Maar liefst 75% klikt door als zij een e-mail ontvangt over producten en diensten (mits van een betrouwbare afzender)
Meer dan 55% kocht een product dat in zo'n e-mail werd aangeprezen
93% bezocht ooit een website waarover zijn in een artikel of andere printuiting had gelezen

Enig wantrouwen bij websites

Respondenten geven een aantal zaken aan op basis waarvan ze de betrouwbaarheid van een website beoordeelt. Een expert of een bekend merk dragen daar het meeste aan bij.

83% stelt dat content die van experts of autoriteiten afkomstig is de geloofwaardigheid flink vergroot
66% geeft aan websites te vertrouwen waarvan de content door een bekend bedrijf of merk wordt geleverd.
62% geeft aan dat zij sommige sites op den duur vertrouwen waneer zij er maar vaak genoeg zijn geweest

Een leuk detail tot slot:

80% van de in dit onderzoek bevraagde respondenten heeft thuis een snelle breedbandinternetverbinding.

10 juni 2008

Worden ouderen ook gameverslaafd?


Oei! Oh ja, ouderen blijken intensiever te gamen dan men vaak denkt. Niks stoffige mensen, maar zelfs potentieel verslaafden. Nieuws van EPN vandaag, maar eigenlijk helemaal geen nieuws. In 2002 wisten we dit al......

20 procent van de in het onderzoek bevraagde ouderen meent zelfs het risico te lopen eraan verslaafd te raken. Daarnaast stelt ruim de helft haar computervaardigheden te leren door het spelen van digitale spellen, zo blijkt uit blijkt uit onderzoek van EPN, het platform voor de informatiesamenleving. Ruim de helft van de vijftigplussers in de steekproef zegt onvoldoende kennis te hebben om zelf games te kopen.

Men speelt vooral ‘gratis’ spellen. 43 procent geeft aan gratis games te downloaden van een website. Drie procent maakt wel eens de gang naar een gespecialiseerde gamewinkel.Ondanks dat senioren intensief bezig zijn met games, ziet 85 procent van de vijftigplussers in het onderzoek die regelmatig (minimaal één tot twee maal per week) een spel op de computer spelen zichzelf niet als gamer. Zelfs van de ouderen die dagelijks gamen, noemt 76 procent zichzelf geen gamer.‘De geringe vertrouwdheid van ouderen met de gamecultuur komt doordat de game-industrie hen nog niet goed in het vizier heeft. Ouderen zijn een minder zichtbare groep gamers en hun diverse gamegedrag past niet in de bestaande hokjesindeling van de industrie. Bovendien heeft de gamende vijftigplusser zo zijn eigen ideeën over “gaming”: 63 procent vindt games duur, 89 procent speelt liever geen gewelddadige spellen en zij vinden “games” meer iets voor jongeren. Binnen de game-industrie en de gamecultuur neemt de bekendheid met de gamende vijftigplusser weliswaar toe, maar er moet nog een grote slag gemaakt worden’, aldus EPN.‘Het belang van games neemt toe, niet alleen als vrijetijdsbesteding maar bijvoorbeeld ook in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven op het vlak van training en opleidingen. Gegeven de vergrijzing en de waarde die games ook voor ouderen kunnen hebben, is het zaak bestaande beeldvorming bij hen over computerspellen - die zouden ontoegankelijk, niet sociaal en gewelddadig zijn -, te veranderen. Termen als “game”, “gamer” en “de game-industrie” moeten breder worden gedefinieerd, stelt onderzoeker van EPN, die ook van mening is dat nader onderzoek naar gamebeleving van andere groepen dan de stereotype jonge gamer gewenst is

Verzekeraars weigeren oudere automobilisten

67% van de verzekeraars weigert oudere automobilisten. En dan hebben we het natuurlijk wel over de echte senioren. Dit concludeert de vergelijkingssite Verzekeringssite.nl. "Bovendien betalen die senioren in veel gevallen een hogere premie." Door de toenemende vergrijzing blijven steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd door rijden. Maar mensen van ongeveer 75 jaar zouden het vaakst schade rijden. Door senioren een hogere premie voor te schotelen, te weigeren of een strenger acceptatiebeleid te voeren proberen verzekeraars in de huidige prijzenoorlog premies 'betaalbaar' te houden. Volgens Verzekeringssite.nl kunnen senioren voor een autoverzekering alleen nog terecht bij ANWB, Avéro Achmea, nationale autoverzekering.nl, Delta Lloyd, Ditzo, OHRA, RVS en Unigarant.

Zou dat voor andere sectoren ook zo zijn? Ouderen lopen ook meer risico als zij op reis gaan, zijn wellicht vaker ziek en zo kan ik nog wel even doorgaan. Moeten we op deze manier de vergrijzing gaan betalen?

03 juni 2008

Ford komt met 'ouderentestpak'

Een zogenaamd 'Third age suit'. Met dit pak simuleert Ford hoe oudere consumenten een auto ervaren. De simulatieoutfit houdt het midden tussen een bijenpak en een astronautenpak. De eerste auto die Ford heeft gebouwd met behulp van het third age suit is de nieuwe Ford Focus. Het pak stelt jonge ontwerpers in staat om zich goed in te leven in oudere consumenten. Iets dat je niet kunt wanneer je voornaamste insteek is om voor 'iedereen' te ontwerpen. De Focus is mede door de third age suit-test uitgerust met meer hoofdruimte dan iedere andere auto in zijn klasse.

Ik gniffel stilletjes en weet nog niet of ik het een totaal belachelijk idee moet vinden, of Ford moet roemen om haar innovativiteit en haar zorg voor oudere consumenten.