29 februari 2008

Seniorenfiles? Het moet niet gekker worden!


De Verkeersinformatiedienst (VID) en de verkeersdienst ANWB signaleren steeds vaker zogenaamde 'seniorenfiles' tijdens de avondspits. De files ontstaan doordat ouderen na een dagje uit of familiebezoek tegelijk met forensen en het woon-werkverkeer naar huis willen.
Dat meldt De Telegraaf vandaag. Zo stonden er ondanks de voorjaarsvakantie de afgelopen twee weken niet minder avondspitsfiles. "We zien dat de seniorenfiles de avondspits flink verzwaren. Deze categorie mensen gaan 's ochtends wel later van huis, maar willen toch rond het avondeten thuis zijn. En dus belanden ze samen met het reguliere woon-werkverkeer massaal in de files", zegt VID-woordvoerder Patrick Potgraven in De Telegraaf. De ANWB constateert dat vooral de files op vrijdagmiddag beduidend drukker zijn geworden.

Het zal ongetwijfeld een oorzaak zijn van de files tijdens de voorjaarsvakantie, maar het komt bij mij vooral over als zoeken naar een zondebok. Nederland lijdt aan een verkeersinfarct, daar zullen senioren niet zozeer oorzaak van zijn of gaan worden. Tenzij dit één van de eerste negatieve gevolgen van vergrijzing is. Mensen die meer tijd hebben en dus meer dagjes weggaan.

27 februari 2008

Wat er over blijft.nl

Een oud gezegde, maar in veel (zo niet alle) gevallen nog steeds waarheid. "De één z'n dood is de ander zijn brood". We kennen allemaal de soms schrijnende verhalen van ordinaire lijkenpikkerij. Nog voor vader of moeder, opa of oma goed en wel is begraven gaan kinderen en kleinkinderen al aan de haal met de spullen. En vaak hebben zij voor de dood van vader of moeder, opa of oma al bedacht dat zij die dingen wilden hebben. Maar opa kan zelf niet meer aangeven wie wat krijgt. Om dat te voorkomen en de eindeloze ruzies voor te zijn is er nu Wateroverblijft.nl . Daar kun je heel handig aangeven wie na het overlijden wat krijgt. De portal geeft daarnaast tal van tips en trucs die je 'voor het overlijden' of 'na het overlijden' kunt gebruiken.

25 februari 2008

De FIV beurs in Hengelo


Eerlijk is eerlijk. De beurs zag er een hééél stuk beter uit dan de beurs in Arnhem. Eigenlijk mag ik die vergelijking niet eens trekken. Een goede ambiance, grotere deelnemende organisaties en een mooiere locatie. Het deed me zelfs op een aantal punten denken aan de 50 plus Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook van standhouders kreeg ik reacties die een vergelijking trokken met ZIN de Beurs en de 50 Plus Beurs. Het gaat hen tenslotte om het type bezoeker. Vooral de vitale, actieve oudere is voor de meeste standhouders interessant.


Niet zo gek ook. Bedrijven als Essent, de Belastingdienst en ABN Amro hadden een prominente stand en het midden werd opgesierd door een groot podium. Waar naast allerlei workshops en voorstellingen onder andere Imca Marina en Thomas Berge live hun kunsten kwamen vertonen. Ook Segway was vertegenwoordigd met een heus behendigheidsparcours.
Dat trekt een vergelijkbaar publiek.Of het druk is geworden kan ik niet voorspellen. Wij (Martijn en ik) waren er vrijdag van 12:00 uur tot 14:00 uur. Het was toen nog verre van druk. Logisch misschien. Deze doelgroep bezoekt beurzen liever 's morgens vroeg of aan het einde van de dag. En helaas moest ik concluderen dat ook bij deze beurs de gemiddelde leeftijd van bezoekers ver boven de 60 lag. Althans, van de mensen die ik heb gezien.


"U schrijft dat onze beurs zich duidelijker richt op de oudere ouderen. Het tegendeel is echter waar! Wij richten ons vooral op de actieve 50- en 60plusser die nog midden in het leven staan en die behoefte hebben aan een bruisend (beurs)evenement waar op het gebied van lifestyle, wonen, vrije tijd, body & soul en welzijn & zorg van alles te zien en te beleven valt"

Dat wil ik dan graag bijstellen naar de actieve 60 plusser. Maar met die ambitie is het concept mijns inziens goed geslaagd. Maar misschien mogen de scootmobielen volgend jaar thuis blijven. Thijs, bedankt voor de kaarten!

Eén op de drie wil best langer werken

Van de hoger opgeleiden vindt 35% doorwerken na 65 jaar geen probleem, mits daar een hoger pensioeninkomen tegenover staat. Dat concludeert de marktonderzoekstak van verzekeringsbedrijf Academica na onderzoek onder 1.532 hoger opgeleiden en middelbaar en hoger personeel. Bijna 25% vindt pensionering op 67-jarige leeftijd tegen 75% van het verdiende loon, de beste keus. Daarbij is niet aangegeven of het hier het laatstverdiende loon of het gemiddelde loon betreft. Stoppen met 66 tegen 70% vindt 10,3% de meest ideale optie.

Bron: Assurantiemagazine

23 februari 2008

Marketing in de zorg staat nog in de kinderschoenen

Zorgaanbieders hebben volgens het Zorgmarketing Onderzoek 2007 grote moeite met de implementatie van marketing in hun organisaties. Deskundigheid, tijd, capaciteit en geld ontbreken. En dat stemt me weinig positief. Vergrijzing en een groeiende druk op de gezondheidszorg zullen een andere houding vragen. Marktgericht denken, de klant centraal stellen, efficienter werken, concurrentie en voldoen aan een veranderende zorgvraag vormen slechts het topje van de ijsberg.

De cijfers spreken voor zich. De 5 obstakels die het meest werden genoemd:
 1. Onvoldoende marketingdeskundigheid (44%)
 2. Marketingverantwoordelijkheid onduidelijk (44%)
 3. Bedrijfsstrategie is onduidelijk (42%)
 4. Onvoldoende tijd en capaciteit (39%)
 5. Onvoldoende marketingbudget (37%)

20 februari 2008

Rollator met Tom Tom


Dankzij een 'rollator-TomTom' kunnen senioren van wie het geheugen niet meer zo goed werkt de weg niet meer kwijtraken. Voor deze groeiende groep bejaarden hebben studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen het navigatiesysteem ontwikkeld, meldt De Telegraaf. Het systeem is bedoeld voor binnen grote gebouwen waar mensen makkelijk verdwalen en werkt via draadloos internet. De studenten hebben het systeem zo simpel mogelijk gehouden. Het apparaat is voorzien van vijf knoppen met symbolen, zoals bijvoorbeeld een kop koffie. Door op de juiste knop te drukken worden de senioren naar bijvoorbeeld het restaurant geleid.


13 februari 2008

Sociaal netwerk voor (mantel)zorgers


Soms kom ik van die dingen tegen waarvan ik denk 'ja, da's nou verrekte handig'. Met het oog op de toekomst geloof ik zeker in de kans van slagen van dit social network. Een handige tool waarmee je online optimaal gebruik leert maken je eigen sociale netwerk. Agis, een grote ouderenzorginstelling, is de bedenker en heeft hiermee goud in handen. Een social networking tool met een maatschappelijke functie. In een toekomst waarin de zorgvraag groter wordt dan het aanbod is hulp van familie, vrienden en bekenden een must. Lotsa Helping Hands lost dat probleem op. Zij biedt het platform om deze hulp mogelijk te maken. Online maakt men een community van al die vrienden, bekenden en familieleden. Door binnen die community een agenda met een takenlijst te maken (wie wast opa, brengt moeder naar de dokter of doet de boodschappen voor de buurvrouw?) kan makkelijk hulp aan elkaar worden geboden. Ideaal om veel zorgtaken te delen, maar ook klusjes en andere zaken waarbij men elkaar kan helpen.


08 februari 2008

3 jaar Grijswerkt stelt flink teleur


Dat geld hadden we beter ergens anders aan kunnen besteden. Ed Nijpels en consorten komen na 3 jaar 'noeste' arbeid met tien magere conclusies. Conclusies die iedere leek volgens mij ook kan trekken. In essentie zeggen zij niet veel meer dan "we moeten allemaal langer werken dan tot ons 65e". Dat wisten we toch allang? Was de regiegroep Grijswerkt niet in het leven geroepen om dingen te veranderen? Om ervoor te zorgen dat de werkloosheid onder 45 plussers aan de kaak werk gesteld. Dat werkgevers zien welk kapitaal ze op de werkvloer laten liggen, of simpelweg op straat zetten. Niets van dat alles. Word eens wakker Den Haag!
Ed, ik ga de uitdaging graag aan! Ik heb nog een mooi plan klaarliggen om te bewerkstelligen wat Agnes Jongerius jullie verwijt:
"Nijpels heeft er met de pet naar gegooid, ik kan niet anders zeggen. Ik vind het echt schandalig dat ze na drie jaar hiermee durven te komen. We zijn in Nederland al jaren bezig op een verantwoorde manier over te schakelen naar moderne systemen van vrijwillige pensionering, deeltijdpensioen, vrijwillig doorwerken na je 65e. Maar de grote bottleneck is dat 55-plussers niet meer aan de bak komen. Vanaf je 45e loopt de kans om ander werk te vinden enorm terug. De commissie Nijpels had moeten bevorderen dat bedrijven hun deuren open zetten voor oudere werkzoekende werknemers. Een gemiste kans."

De tien conclusies:
 1. Het blikveld is te nauw. Leeftijdsbewust beleid gaat niet alleen over de categorie 55-plus. Het gaat over alle leeftijden.
 2. Te veel vroege uittreders. De pensioenleeftijd is in de praktijk 62 jaar. Dat moet omhoog. Het ontbreekt aan integraal beleid dat dit afdwingt.
 3. Niet gericht genoeg. Participatie bevorderend beleid van overheid en sociale partners is te generiek. Afspraken maken per leeftijdscohort is noodzakelijk.
 4. Leeftijdsdiscriminatie bestaat. Nog steeds komt ze op grote schaal voor. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid zou meer tegengif moeten bieden.
 5. Minder regelruis is broodnodig. Veel werkgevers en werknemers weten niet waar ze aan toe zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de pensioenleeftijd, harmonisatie van pensioenregelingen en sociale premies die doorwerkende ouderen moeten betalen.
 6. Afhaken loont. Werknemers ervaren stoppen vaak als voordeliger dan doorwerken. Financiële prikkels en pensioenobstakels moeten veranderen, zodat doorwerken altijd de aantrekkelijkste optie is.
 7. Meetpraktijk ontbreekt. Sociale partners, branches en bedrijven brengen de effecten van afspraken en maatregelen onvoldoende in kaart. Toch telt het resultaat, niet de goede bedoelingen.
 8. Onduidelijkheid bij 65-grens. Doorwerken boven de 65 jaar heeft een vage status. Overheid en sociale partners moeten dit nadrukkelijk beter regelen. Doorwerken moet een recht zijn. Verankerd in de wet en in CAO’s.
 9. Ouderen te vroeg afgeschreven. Werken aan duurzame inzetbaarheid is geen gemeengoed. Al helemaal niet van oudere werknemers. De WAI helpt bij het in kaart brengen van achterstallig onderhoud. Daarna is het een kwestie van op maat wegwerken.
 10. Overheid kan goede voorbeeld geven. Te weinig werkgevende ministeries, provincies en gemeenten brengen leeftijdsbewust beleid en langer doorwerken in de praktijk. Overheden moeten dit over de hele linie verbeteren. Ze kunnen ook eisen stellen aan organisaties die ze financieren en controleren.

07 februari 2008

SP stelt thuiszorg aan de kaak


Er is al veel over gezegd en veel over geschreven. Ik wil hem hier toch nog even plaatsen. Het filmpje van de SP over de situatie in de thuiszorg. Schrijnend, dat zeker. Maar ook zeker berust op waarheid. Het is tijd voor ons commerciëlen om die thuiszorg eens bij kop en kont beet te pakken. Het is tijd voor goede marktwerking. En niet zoals nu het geval is.

Maar goed, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In ieder geval een goed teken dat de politiek zich ervan bewust is. Jammer dat dat dan uitgerekend de SP moet zijn.

Speeltuin voor 60 plussers


In Engeland is een wel heel aparte speeltuin geopend. Manchester heeft de primeur. De 15.000 pond kostende speeltuin is speciaal ontworpen voor 60 plussers. Met speciaal aangepaste toestellen die deze generatie in staat stelt om lekker te bewegen. Een aanmoediging voor mensen om op een relatief laagdrempelige manier te fitnessen.

De eerste reacties zijn positief:

"It makes you feel 21 again."
Eons laatste stuiptrekkingen


Tja, wat doe je als je met veel bombarie je social network hebt gelanceerd, miljoenen hebt opgehaald, geroemd, bejubeld en verguisd bent, maar vooral nog niet het succes hebt gekend dat je vooraf had verwacht. Dan gooi je in ultieme wanhoop het roer drastisch om.

Precies dat doet Eons' baas Jeff Taylor. En daarmee bevestigt hij alles wat mijn collega's en ik al sinds de oprichting hebben geroepen. Segmenteren op leeftijd kan nooit een goede basis zijn voor een sociaal netwerk. Waarom een grens bij 50 trekken? Het gaat om een bepaalde lifestyle, kenmerken in het leven of gedeelde hobby's. En wat zegt Taylor nu?

“It’s the attitude and energy of our generation that defines us — our collective BOOM!”

Maar of zijn huidige gebruikers daar blij mee zijn?

“But have you read some of the stuff that comes out of those kids mouths? Where are their parents? They must not give a hoot. I for 1 do not wish to deal with it.” Another complains that his comment was deleted and says “You’ve perpetrated a classic “bait and switch” scheme on all of us baby boomers … your dishonesty is disgusting.”

Precies. En vanaf heden is het dus mogelijk om al vanaf je 13e een profiel aan te maken op Eons. Al geloof ik niet dat Hyves en MySpace zich nu bang moeten maken. Ik denk wel dat het begin van het definitieve einde van Eons in zicht is.

06 februari 2008

Belona begint Beglische omroep Max

Afgelopen week kondigde Jo van Hove van seniormedia.be in het programma Volt aan dat het Belgische Belona een tv zender speciaal voor babyboomers gaat lanceren. Belona is vooral bekend van haar Mediobox, een ouderenvariant op de blije doos. Ook Belona directeur Filip Helssen komt in het programma aan het woord.Belona gaat haar ambitie om diverse media voor ouderen aan te bieden ook in Nederland waar maken. Vanaf januari is Belona Nederland gestart. Ik ben benieuwd of zij ook de concurrentie met omroep Max zullen aangaan.

05 februari 2008

Hoe pak je die veranderende consument?

Het wordt volgens dit artikel op marketingonline steeds moeilijker om doelgroepen in kaart te brengen en demografisch af te bakenen.Een stijgende levensverwachting (veel meer ouderen), dalende geboortecijfers (ontgroening vs. vergrijzing), mondialisering, nieuwe media, technologie, klimaat, milieu: het leidt allemaal tot de nodige demografische verschuivingen. Daarmee veranderen voor marketeers ook doelgroepen. Om er grip op te krijgen, kun je ze het beste vanuit meerdere dimensies beschouwen. Dus, wat ik hier in lees, niet alleen met demografische cijfertjes, maar met andere methoden. Iets wat ik in mijn dagelijkse praktijk al jaren doe.

Uit sociodemografische kenmerken kan worden opgemaakt welke producten relevant zijn voor een doelgroep. Door goed inzicht te verwerven in de basiswaarden en behoeften van verschillende consumentengroepen binnen een doelgroep, kan het markt- en differentiatiepotentieel van producten worden bepaald. Hiervoor gebruik ik zelf altijd kwalitatief onderzoek. Inzicht in economisch relevante criteria van doelgroepen - zoals inkomen, bestedingsbereidheid en kenmerken van consumptiegedrag- maakt het mogelijk om waarde toe te kennen aan dit markt- en differentiatiepotentieel. Wie deze aandachtsgebieden combineert bij het definiëren van doelgroepen behaalt concurrentievoordeel: je weet wat de doelgroepen willen, hoe je ze kunt aanspreken en of ze economisch interessant zijn.

Volgens mij is dat nou juist hoe we oudere doelgroepen voor ons moeten winnen. Niet alleen op demografische kenmerken, leeftijd en inkomen, maar vooral op waarden en behoeften. Segmenteren op andere kenmerken dan leeftijd.

Meer informatie over dit onderwerp vind je bij Absatzwirtschaft.