23 februari 2008

Marketing in de zorg staat nog in de kinderschoenen

Zorgaanbieders hebben volgens het Zorgmarketing Onderzoek 2007 grote moeite met de implementatie van marketing in hun organisaties. Deskundigheid, tijd, capaciteit en geld ontbreken. En dat stemt me weinig positief. Vergrijzing en een groeiende druk op de gezondheidszorg zullen een andere houding vragen. Marktgericht denken, de klant centraal stellen, efficienter werken, concurrentie en voldoen aan een veranderende zorgvraag vormen slechts het topje van de ijsberg.

De cijfers spreken voor zich. De 5 obstakels die het meest werden genoemd:
  1. Onvoldoende marketingdeskundigheid (44%)
  2. Marketingverantwoordelijkheid onduidelijk (44%)
  3. Bedrijfsstrategie is onduidelijk (42%)
  4. Onvoldoende tijd en capaciteit (39%)
  5. Onvoldoende marketingbudget (37%)

Geen opmerkingen: