05 februari 2008

Hoe pak je die veranderende consument?

Het wordt volgens dit artikel op marketingonline steeds moeilijker om doelgroepen in kaart te brengen en demografisch af te bakenen.Een stijgende levensverwachting (veel meer ouderen), dalende geboortecijfers (ontgroening vs. vergrijzing), mondialisering, nieuwe media, technologie, klimaat, milieu: het leidt allemaal tot de nodige demografische verschuivingen. Daarmee veranderen voor marketeers ook doelgroepen. Om er grip op te krijgen, kun je ze het beste vanuit meerdere dimensies beschouwen. Dus, wat ik hier in lees, niet alleen met demografische cijfertjes, maar met andere methoden. Iets wat ik in mijn dagelijkse praktijk al jaren doe.

Uit sociodemografische kenmerken kan worden opgemaakt welke producten relevant zijn voor een doelgroep. Door goed inzicht te verwerven in de basiswaarden en behoeften van verschillende consumentengroepen binnen een doelgroep, kan het markt- en differentiatiepotentieel van producten worden bepaald. Hiervoor gebruik ik zelf altijd kwalitatief onderzoek. Inzicht in economisch relevante criteria van doelgroepen - zoals inkomen, bestedingsbereidheid en kenmerken van consumptiegedrag- maakt het mogelijk om waarde toe te kennen aan dit markt- en differentiatiepotentieel. Wie deze aandachtsgebieden combineert bij het definiëren van doelgroepen behaalt concurrentievoordeel: je weet wat de doelgroepen willen, hoe je ze kunt aanspreken en of ze economisch interessant zijn.

Volgens mij is dat nou juist hoe we oudere doelgroepen voor ons moeten winnen. Niet alleen op demografische kenmerken, leeftijd en inkomen, maar vooral op waarden en behoeften. Segmenteren op andere kenmerken dan leeftijd.

Meer informatie over dit onderwerp vind je bij Absatzwirtschaft.

Geen opmerkingen: