25 februari 2008

Eén op de drie wil best langer werken

Van de hoger opgeleiden vindt 35% doorwerken na 65 jaar geen probleem, mits daar een hoger pensioeninkomen tegenover staat. Dat concludeert de marktonderzoekstak van verzekeringsbedrijf Academica na onderzoek onder 1.532 hoger opgeleiden en middelbaar en hoger personeel. Bijna 25% vindt pensionering op 67-jarige leeftijd tegen 75% van het verdiende loon, de beste keus. Daarbij is niet aangegeven of het hier het laatstverdiende loon of het gemiddelde loon betreft. Stoppen met 66 tegen 70% vindt 10,3% de meest ideale optie.

Bron: Assurantiemagazine

Geen opmerkingen: