08 april 2010

Oma had toch gelijk: luister naar je ouders


Amerikaans onderzoek wijst uit dat ouderen de wijsheid hebben als het aankomt op het omgaan met sociale conflicten en verandering. Dit geeft volgens de onderzoekers vooral aan dat het belangrijk is om werkplekken voor ouderen te reserveren binnen organisaties.

In een uitgebreid psychologisch onderzoek werden respondenten van verschillende leeftijden gevraagd om hun meningen over een fictief conflict te geven. De resultaten werden uiteindelijk voorgelegd aan experts die ze zonder leeftijdsinformatie over de respondenten moesten selecteren op factoren zoals compromis, flexibiliteit, inlevingsvermogen en de zoektocht naar oplossingen. De wetenschappers vermoedden uiteraard dat de ouderen beter zouden scoren maar de conclusies bleken nog extremer dan verwacht. De ouderen presteerden allemaal veel beter dan de jongeren.

Ouderdom mag zijn beperkingen kennen maar hier blijkt wederom dat het ook met grote voordelen gepaard gaat. De onderzoekers stellen terecht dat ouderen met deze eigenschap een grote bijdrage op de werkvloer kunnen leveren. Onze ervaring is dat ze het ook graag willen maar worden afgeremd door de vooroordelen die aan ouderdom kleven. Zonde.....

Geen opmerkingen: