09 april 2010

50+ reisonderzoek segmenteert in generaties

Soms hier op Mokkamarketing ook nieuws van andere bureaus. Want als het ontwikkeling van de markt betreft, is heel veel interessant.

Sanne van Barselaar, vierdejaarsstudent Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam, voerde in opdracht van Here marketing een onderzoek uit onder 50+ bezoekers tijdens de Vakantiebeurs 2010. Leuk onderzoek, jammer van de indeling in generaties als segmentatie. Voor reizen weten we inmiddels dat andere segmentatievariabelen bepalender zijn.

Enkele conclusies uit het onderzoek:
Recreanten en toeristen van boven de 50 jaar worden meestal door tijdschriften, kranten, brochures en televisie geïnspireerd als het gaat om een uitstapje of een reis. Buitenreclame en radioprogramma’s vormen nauwelijks een inspiratiebron. Een groot deel van deze – verrassend heterogene - groep boekt bij voorkeur via internet.

Diversiteit in 50-plussers
50-plussers zijn niet meer allemaal over een kam te scheren. Sanne maakte daarom bij het onderzoek onderscheid in vier verschillende groepen:

De crisisgeneratie (80 jaar en ouder);
de opbouwgeneratie (65- 79 jaar);
de welvaartgeneratie ( 55-64 jaar)
en de nieuwe generatie (45- 54 jaar).

Een veel gebruikte methodiek. Zij werden tijdens de Vakantiebeurs ondervraagd over hun mediagebruik tijdens het vakantiekeuzeproces. In het vakantiekeuzeproces worden drie fasen onderscheiden:

de inspiratiefase,
de oriëntatiefase
en de boekingsfase.

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen in het gedrag van de diverse 50-plussers in dit proces interessant en belangrijk genoeg zijn om in marketingcommunicatie rekening mee te houden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de nieuwe- en welvaartgeneratie internet gebruikt voor het oriënteren op én het boeken van een reis, maar dat de opbouwgeneratie deze weg nog vaker mijdt. Bij de opbouwgeneratie komt internet op de tweede plaatst. Hoewel vaak gezegd wordt dat visuele media plaatsmaakt voor het internet, blijkt uit dit onderzoek dat alle generaties tijdens de inspiratiefase en oriëntatiefase nog volop gebruikmaken van visuele media. Verder valt op dat de 50-plusser niet aangesproken wil worden op leeftijd maar op interesse. En dus ook niet op generatieniveau. Niet over één kam scheren betekent ook niet in generatiehokjes stoppen.

Groeiende doelgroep
Het aantal ouderen in Nederland blijft de komende decennia stijgen en omdat een groot deel van de 50-plusmarkt veel geld te besteden heeft en over veel vrije tijd beschikt, is de groep zeer interessant voor organisaties in de toeristische recreatieve branche. Minstens 90% van de doelgroep doet aan dagrecreatie en 56% tot 84% (afhankelijk van de generatie) gaat op vakantie.

Een mooi verkennend onderzoek met aanknopingspunten voor een vervolg. Benieuwd hoe dit concreet te vertalen in campagnes. Echt bruikbaar voor marketingcomunicatie. Want daar zit de reisbranche op te wachten. Campagnes die 50-plussers gericht aanspreken en raken. En die beginnen niet met 'hallo protestgeneratie'. En ook ver weg gaan van de '50-plus' en 'seniorenreizen'.

Geen opmerkingen: