03 januari 2007

50 plussers maken meer interneturen

De STIR presenteert vandaag leuke internetresultaten. Nadat ik gisteren besloot alles over een andere boeg te gooien en daarbij beweerde dat internet en ouderen een gouden combinatie zijn, is dit een aardige opsteker. Volgens de STIR groeit het internetgebruik in Nederland nog steeds.

De grootste groei in surftijd is te zien in de groep 50+. Hier ging de wekelijkse surftijd van 2,1 uur naar 3,1 uur, een stijging van 48%. De groep 35-49 jaar ging van 4,9 naar 6,0 uur per week gemiddeld, terwijl de 13-34 jarigen nog altijd de meeste surfuren maken: 9,3 uur per week in 2006 (2005: 8,3).

De Stichting Internet Reclame (STIR) onderzoekt in het Establishment Survey ook de tijd die men besteedt aan andere mediumtypen. Internet steeg met bijna 2%-punt naar ruim 11%. In totaal nam de bestede mediatijd toe van 50,5 uur per week naar 52 uur. Radio daalt licht, maar heeft met 43% nog steeds het grootste aandeel. Televisie leverde 1,7% aandeel in en kwam uit op iets meer dan

Meer informatie over de STIR en de toegepaste onderzoeksmethoden staat in het STIR jaarboek.

Geen opmerkingen: