19 november 2007

Babyboomer vaak bezorgd over financiële toekomst

Vergrijzing is een proces dat nu al merkbaar is in veel landen. De komende jaren zullen honderden miljoenen vooral babyboomers eveneens hun pensioneringsleeftijd bereiken. Veel van hen gaan genieten van hun vrije tijd, sommigen blijven werken, enkelen willen zelfs een eigen bedrijf beginnen. Echter, steeds vaker hebben senioren zorgen over hun financiële situatie, zo blijkt uit onderzoek dat werd gedaan in opdracht van de Hartford Financial Services Group onder ruim 6.500 consumenten van 45 jaar en ouder in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Japan en Zuid-Korea.

De behoefte om in de pensioenperiode ruim voldoende te hebben voor een relaxed leven, is in Groot-Brittannië en de VS veel groter (respectievelijk 46 procent en 43 procent) dan in Duitsland (24 procent), Japan (24 procent) en Zuid-Korea (12 procent).

Weinig concrete acties

Bij alle ondervraagden is de zorg voor voldoende financiële middelen in meerdere of mindere mate aanwezig. Japanners zijn aanzienlijk bezorgder (87 procent enigszins, 52 procent zeer bezorgd) dan Duitsers (69 procent enigszins bezorgd) en Koreanen (65 procent enigszins bezorgd) voor hun financiële situatie. Desondanks hebben weinigen concrete acties ondernomen om hun financiële positie na hun pensionering te verbeteren. Alleen in de VS is meer dan de helft van de ondervraagden (58 procent) het afgelopen jaar bezig geweest met hun financiële toekomst.

Vertrouwenscrisis

De discrepantie tussen bezorgdheid enerzijds en gebrek aan initiatief anderzijds wordt door de onderzoekers verklaard vanuit een vertrouwenscrisis. Mensen hebben het gevoel dat ze weinig greep hebben op hun financiële planning, en nog veel beschrijven zichzelf als risicomijdend. Dat geldt voornamelijk voor de Aziatische landen en Duitsland. Britten en Amerikanen aarzelen minder met het nemen van risico’s

Bron: infeite

Geen opmerkingen: