30 november 2007

Meldpunt seniorproof

Een veelgehoorde klacht is de gebruiksonvriendelijkheid van veel producten. Vooral als het gaat om bedieningsgemak en hanteerbaarheid. Seniorgids.nl heeft daar iets op gevonden: het meldpunt seniorproof. Leuk initiatief. Ik ken niets vergelijkbaars. Behalve dan natuurlijk de consumentenbond en andere consumenteninstanties en ombudsmannen.

"Het doel van dit Meldpunt Seniorenproof is om inzicht te krijgen in de manier waarop bedrijven en overheidinstellingen inspelen op de vergrijzing. Dat wil zeggen: in hoeverre wordt er rekening gehouden met de wensen, beperkingen en behoeftes van ouderen binnen onze maatschappij.
De centrale vraag is: zijn de producten en diensten seniorenproof?
Wat is uw ervaring met de gebruiksvriendelijkheid van nieuwe producten en diensten. Wordt er rekening met uw wensen gehouden? Of juist niet? U kunt al uw ervaringen, zowel positief als negatief opschrijven in het MeldPunt Forum. Tevens kunt u reageren op ervaringen van andere bezoekers. Meedoen kan anoniem of onder uw eigen naam (dit laatste is wel zo sportief maar is niet verplicht). Op dit moment zijn er nog weinig meldingen, maar wij hopen dat u dit een goed initatief vind en mee wil helpen om het tot een succes te maken. "

Nogmaals, aardig idee. Al zal het aantal meldingen en de aard van de meldingen niet representatief zijn voor het jonge deel van de ouderenpopulatie in Nederland. Seniorgids trekt mijns inziens vooral een 60 plus publiek. Die hebben nu eenmaal andere productwensen. Wat ik wel goed vind is de indeling in categorieën.

Geen opmerkingen: