12 mei 2010

50-plussers werken meer en langer

Volgens een onderzoek van het CBS nemen er op dit moment veel meer 50-plussers deel aan het arbeidsproces dan in 2001. Ook is het aantal mensen dat doorwerkt na zijn 65e verdubbeld naar bijna 76.000 personen. Vooral kleine deeltijdbanen tot maximaal twintig uur per week zijn in trek bij de 65-plussers.
De arbeidsparticipatie van 50 tot 65 jarigen is sinds 2001 met bijna 10% gestegen naar 57%. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door het grotere aantal vrouwen dat na het 50e levensjaar door blijft werken of juist weer met werken begint.

Van de 65-plussers die langer doorwerken was in 2009 ruim de helft als zelfstandige werkzaam. Het CBS stelt dat dit onder andere komt doordat zelfstandigen minder pensioen hebben opgebouwd dan werknemers in loondienst. Helaas staan er in de publicatie geen concrete cijfers over.
Interessante cijfers maar zoals meestal met statistische onderzoek blijven de oorzaken onbekend. Bij de 65-plussers kan je in ieder geval concluderen dat ze zelf meer kunnen beslissen over hoe ze doorwerken. Wij zien ook in veel onderzoeken dat de weerstand om langer door te werken juist niet bij die groep zit, mits de arbeidsomstandigheden goed zijn. Dat is ook ons advies aan beleidsbepalers. Discussieer niet over de leeftijd tot wanneer iemand moet doorwerken maar over de omstandigheden waaronder mensen bereid zijn om langer door te werken. Ouderen zijn vitaler, begrijpen dat het leven niet ophoudt bij 50 en hebben nog genoeg ambities. Verdiep je in de doelgroep, speel daar op in en maak het leuk!

Geen opmerkingen: