06 mei 2010

Nieuwe ouderen maken meer gebruik van auto


Het autogebruik gaat in Nederland voorlopig nog hard toenemen. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het rapport 'Wie ik ben en waar ik ga'. De groepen die voor de toename zorgen, zijn ouderen, allochtonen en jongeren. De toekomstige ouderen zullen meer van de auto gebruik maken dan de ouderen van nu en dat ook langer blijven doen.
Een belangrijke reden voor het verkiezen van de auto boven het openbaar vervoer of de fiets is de krimp door vergrijzing in bepaalde regio's. Door de krimp wordt het voor openbaar vervoerslijnen onrendabel en zal de dienstfrequentie afnemen of zelfs helemaal opgeheven worden. Daarnaast hebben de nieuwe ouderen bijna allemaal een rijbewijs, zijn ze gewend aan het verkeer, werken ze langer door en zijn ze financieel in staat om de auto te bekostigen.
Volgens de raad gaan deze ouderen op nieuwe tijdstippen mede voor filedruk zorgen. Om de ochtend en avondspits te vermijden zullen zij zich namelijk meer tussen 10:00 en 12:00 en 14:00 en 16:00 verplaatsen.
Voor het verkeer is dit geen prettig vooruitzicht en dat is waarom de raad van V&W dit rapport met aanbevelingen aan demissionair minister Eurlings aangeboden heeft. Zoals wel vaker ligge er in de geboden adviezen talrijke kansen voor ondernemers.

Geen opmerkingen: