24 april 2007

Bedrijfsleven niet goed voorbereid op vergrijzing

De vergrijzing biedt volop kansen, dat mag van dit blog inmiddels wel duidelijk worden. Toch is het Nederlands bedrijfsleven nog lang niet zo ver dat deze kansen worden gezien, laat staan gegrepen. Inderdaad, door sommige bedrijven wel, maar het gros is 'ignorant'. En ook het personeels- en bedrijfsbeleid is niet ingesteld op de mogelijke gevolgen die de vergrijzing in Nederland veroorzaakt.

Getuige dit artikel op Marketingonline.

"Nederlandse bedrijven nemen vandaag nog onvoldoende maatregelen om de vergrijzing van de werkende bevolking op te vangen. Dat blijkt uit een Europese studie.

Het Adecco Institute onderzocht acht landen middels de ‘Demografic Fitness Index (DFX)’ om te meten hoe sterk Europese bedrijven staan in vijf cruciale domeinen om met de toenemende vergrijzing om te gaan. In de Index werd gekeken naar

  • het begeleiden van het personeel in de carrière
  • levenslang leren
  • het stimuleren van gezondheid op de werkvloer
  • kennisbeheer
  • diversiteit op het vlak van leeftijd
De onderzoekers keken vervolgens welke specifieke instrumenten bedrijven inzetten ter verbetering van al die aspecten van een personeelsbeleid dat optimaal rekening houdt met een verouderende bevolking. De bevraagde bedrijven (In Nederland 500 bedrijven uit de dienstensector, de industrie en de handel) kre-gen scores van 100 (minimum) tot 400 (maximum), met de meeste punten voor bedrijven die alle gedefinieerde instrumenten in alle gebieden inzetten.

De resultaten:

54 procent van de Nederlandse bedrijven beschouwt demografische veranderingen als de belangrijkste uitdaging vandaag, meer dan globalisering (41 procent), technologische vooruitgang (37 procent) en politiek/sociale veranderingen (32 procent).

Echter: Europese bedrijven plannen hun personeelsnoden op erg korte termijn. Nederlandse bedrijven plan-nen evenwel hun personeelsbeheer gemiddeld 12 maanden op voorhand, het Europese gemiddelde. Wat de categorie “professionals and executives” betreft, plant Nederland zelfs op nog kortere termijn dan het Europese gemiddelde.

Nederlandse bedrijven scoren gemiddeld 181 punten (op 400) in de DFX


Dat is in absolute termen erg laag: volgens de onderzoekers is Nederland nog onvoldoende voorbereid op de vergrijzing van de werkende bevolking.
Nederland scoort slechter dan het Europese gemiddelde van 182 punten. Spanje en België behalen 185 punten, het VK scoort scoort het best met 189 punten. Frankrijk behaalt slechts 172 (laagste score). Ongeveer tweederde van de Nederlandse bedrijven scoren 200 punten of minder.

Het betere nieuws is dat 27 procent van de Nederlandse bedrijven al tussen de 201 en de 250 punten scoort, bijna dubbel zoveel als gemiddeld in Europa.

De volledige resulaten van de studie kunnen worden opgevraagd worden bij Adecco Institute.

Geen opmerkingen: