07 april 2007

Zelfmedicatie de nieuwe trend?

Amerikaans onderzoek wijst uit dat steeds meer babyboomers hun heil zoeken in alternatieve geneeswijzen, gebedsgenezing, homeopatie en wondermiddeltjes. Blijkens dit onderzoek neemt hun vertrouwen in de reguliere gezondheidszorg langzaam af.

Amerika is natuurlijk wel even anders dan Nederland waar het gaat om gezondheidszorg. Het Nederlandse stelsel laat doorgaans meer ruimte over voor oprecht vertrouwen in huisarts of medisch specialist. En iedereen heeft sinds de basisverzekering recht op hetzelfde standaardniveau. Toch zeggen de resultaten van dit onderzoek ook iets over Nederland.

Vertrouwen dus. Althans, dat zou je denken. Veel babyboomers geven echter anders aan. Ik heb vorig jaar in een enquete onder 200 babyboomers (100 mannen en 100 vrouwen) de volgende eenvoudige vragen over hun vertrouwen in medisch specialisme gesteld:
  1. Zou u als dat medisch verantwoord is thuis uw gezondheid willen testen?
  2. Heeft u vertrouwen in uw huisarts?
  3. Heeft u vertrouwen in de specialisten in uw ziekenhuis?
  4. Heeft u vertrouwen in het zorgsysteem in Nederland?
  5. Heeft u vertrouwen in alernatieve geneeswijzen?
  6. Heeft u vertrouwen in de zorgverzekeraars?

Meer dan de helft van de 200 respondenten gaf aan de gezondheid wel thuis te willen testen. 90 procent van hen heeft echter wel nog alle vertrouwen in de huisarts en de medisch specialisten. Maar, als ze daar niet naartoe hoeven, dan liever niet. Doorvragen leerde dat gemak en autonomie hierbij belangrijke factoren zijn. 30 procent van de respondenten gelooft niet in het Nederlands zorgsysteem en maar liefst 40 procent niet in de Nederlandse zorgverzekeraars. En ook in Nederland geeft een kleine 40 procent aan de alternatieve geneeskunsten te vertrouwen.

Alle reden dus voor nieuwe manieren om onze gezondheid te monitoren. We kennen al de total body scan, nu is er ook een uitgebreid scala aan gecertificeerde thuistests.

De denkbare verklaringen voor de drang om zelf de gezondheid te monitoren zijn eigenlijk vrij logisch en misschien zelfs open deuren;

Babyboomers zijn ten eerste gewend zelf de touwtjes in handen te hebben. Ze genieten van hun vrijheid, maar weten ook dat die niet oneindig is. Bij het ouder worden komt de gezondheid in het gedrang. Als je weet waar je aan toe bent kun je op tijd in actie komen. Artsen doen niet altijd aan preventieve 'checks'. Daarbij, de huidige artsen zijn vaak jonger dan de babyboomers zelf. Soms zijn het zelfs leeftijdsgenoten van hun eigen kinderen. Het is voor hen soms moelijk om van mensen van de leeftijd die zij hebben opgevoed iets aan te nemen. Een andere logische reden is de opkomst en de toegankelijkheid van medische informatie op het internet. Het is ook voor babyboomers kinderlijke eenvoudig om 'even te Googlen' wat er precies aan hen mankeert. Men gaat vaak al met een zelf gestelde diagnose naar een arts. Waarom dan niet met die zelfgestelde diagnose zelf de test uitvoeren?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

www.privatescan.nl al meer dan 20.000 tevreden klanten

Anoniem zei

Gelukkig is er ook steeds vaker kwalitatief geode informatie te vinden op het internet en maakt zelfmedicatie in deze optiek stappen voorwaarts.