22 februari 2007

Veel ouderen hebben nauwelijks contact met jongeren


Veel ouderen beschouwen de maatschappij als van de jongeren. Voor hen lijkt de huidige samenleving haast een personificatie van jongeren. Dat blijkt uit 25 levensverhalen van ouderen tussen de 65 en 75 jaar, de ‘stille generatie’, opgetekend door psychogerontologen Karen van Kordelaar en Gerben Westerhof van de Radboud Universiteit Nijmegen. De meerderheid van de geïnterviewde ouderen bleek geen contact te hebben met jongere generaties, anders dan hun eigen kinderen en kleinkinderen. Van Kordelaar en Westerhof constateren dat ouderen hun beelden van jongeren vooral baseren op de informatie uit de media. “Dat beeld is gekleurd en mede daardoor hebben ouderen dikwijls het gevoel dat er een onoverkoombare kloof bestaat tussen hen en de jeugd, “ aldus de onderzoekers. Dit onderzoek wordt beschreven in het onlangs verschenen boek ‘De betekenis van levensverhalen’.

Geen opmerkingen: