05 februari 2007

Mature Models reageert


Naar aanleiding van een mailtje van Dick Stroud poste ik op 21 december over het eerste Nederlandse modellenbureau voor modellen ouder dan 40: Mature Models. Dick was er enthousiast over en ik raakte dat ook. In januari kreeg ik een mailbericht van de oprichters van MatureModels (zij houden net als MokkaMarketing van de MM alliteratie) Ze waren inderdaad in Rotterdam gevestigd en beloofden spoedig een uitgebreide reactie te sturen. Vorige week ontving ik dit bericht van Sylvia Loesberg:

Medio november 2005 vonden we het tijd voor een modellenbureau dat exclusief de babyboomergeneratie zou gaan vertegenwoordigen. Grofweg gesteld: een bureau voor mensen tussen de veertig en tachtig jaar (of ouder). Daarvoor waren diverse redenen.

De berichtgevingen over de snel groeiende groep babyboomers en senioren waren in die tijd voornamelijk negatief. In kranten en tijdschriften werd het beeld geschetst van een enorme grijze donderwolk vol problemen, die onafwendbaar op ons afkwam. De ouderdomskwalen en kwaaltjes, met in hun kielzog de extra zorgvoorzieningen en pensioenrampen, leken de samenleving in de afgrond te gaan storten. Dat beeld stond ver af van de werkelijkheid. In de kroeg en het theater, winkelend en reizend, op beurzen en in bioscopen, overal komen we een actieve, zelfbewuste en levenslustige generatie vijftigplussers tegen. Krachtige en aantrekkelijke mensen, die duidelijk laten zien dat mooi niet synoniem is aan jong zijn. Die beter in hun vel zitten dan vroeger en trots zijn op wat ze bereikt hebben.

In 2006 begonnen de diverse (reclame)vakbladen steeds meer artikelen te publiceren met onderzoeken naar deze kapitaalkrachtige groep in de samenleving. De babyboomers bleken niet alleen geld te hebben, maar dat ook te willen spenderen èn daarvoor de benodigde tijd te hebben. In tegenstelling tot vroeger blijkt dit geen generatie die achter de geraniums de resterende tijd uitzit, maar zijn het energieke mensen met eigen(gereide) wensen en eisen. Die óók interesse hebben in nieuwe ontwikkelingen en niet vastgeroest zitten in oude bestedingspatronen. Dat laatste is voor de reclame- en marketingwereld geen onbelangrijk gegeven.

Het enorme succes van de 50+ beurs en het verschijnen van nieuwe bladen voor de zogenoemde plusmarkt zette ons verder aan het denken. Aan de ene kant was er de negatieve beeldvorming en aan de andere kant juist een vrijwel ontbreken van deze leeftijdscategorie in reclame en media. Vooral vrouwen hebben het gevoel dat ze na de vijftig ophouden te bestaan. Dit roept bij de leeftijdsgroep zelf steeds meer weerstand op.

We hebben ruim een jaar genomen om Mature Models gedegen op te zetten. We hebben zelf volop nieuw talent gescout, opgeleid en uitgebreid gefotografeerd, zodat we de markt zouden opkomen met frisse gezichten en een breed bestand. Een dwarsdoorsnede van hoe de veertigers, vijftigers, zestigers en zeventigers van deze tijd eruit zien. En exact wat de markt op dit moment vraagt: ‘normale’ mensen, met wie iedereen zich kan identificeren, maar dan met een sterk fotogenieke uitstraling.

Die markt zelf ontwikkelt zich momenteel nog uiterst behoedzaam in de richting van de babyboomers. Er is algemene erkenning voor de potentie, maar een merk of productnaam expliciet verbinden aan ouder worden is nog steeds een brug te ver. Men lijkt vooral nog de kat uit de boom te kijken en af te wachten tot een ander de eerste stap neemt. Er moet dus nog een forse mentaliteitsverandering plaatsvinden. Al heeft Dove zich nu wederom opgeworpen als voortrekker in dit segment. Laten we hopen dat het de eerste stap is naar een wereldbeeld waarin iederéén voorkomt en waarin mooi niet langer gebonden is aan leeftijd.
-----
Ik heb het bericht van Sylvia integraal overgenomen. Omdat MatureModels de eerste is in zijn soort zullen er nog wel een aantal volgen. Wellicht kunnen zij het voorbeeld van MM volgen. Voor nu zullen marketeers en reclamemakers op het 40 en 50 plus segment aangewezen zijn op MM. Natuurlijk zijn er genoeg modellenbureaus die modellen van boven de 40 kunnen leveren, maar specialistische kennis is schaars.

Geen opmerkingen: