01 april 2008

Thuiszorg verslechterd door nieuwe WMO

De kwaliteit van de thuiszorg is verslechterd door de invoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) vorig jaar januari. Meer dan vierhonderd mensen zeggen sindsdien te weinig hulp te krijgen om zelfstandig te wonen. Dat concluderen belangenorganisaties uit klachten bij het meldpunt Herindicatie Thuiszorg.

Het meldpunt werd begin dit jaar geopend om te peilen hoe de nieuwe zogeheten indicatiestellingen voor huishoudelijke verzorging verlopen. Door de invoering van de WMO moeten gemeenten van ruim driehonderdduizend mensen opnieuw bepalen in hoeverre zij in aanmerking komen voor hulp. Dit zijn vooral ouderen. Inmiddels zijn bij het meldpunt 573 klachten binnengekomen.

Tachtig procent van de melders vindt dat ze door het indicatiebesluit onvoldoende in staat zijn zelfstandig het huishouden te voeren, laten de belangenorganisaties dinsdag weten. Voorafgaand aan de herindicatie was nog 85 procent van de melders tevreden met de geleverde zorg.
Zeven op de tien melders gaven bij het meldpunt aan dat zij na de herindicatie minder huishoudelijke verzorging krijgen dan daarvoor. Eveneens zeventig procent van de melders vond dat de deskundigheid en klantgerichtheid van de medewerkers bij de gemeente tijdens de herindicatie te wensen overliet.

Naar aanleiding van de eerste vijfhonderd meldingen is een motie ingediend door de Tweede Kamerleden Agnes Kant (SP) en Agnes Wolbert (PvdA). Hierin vragen zij de regering om de herindicering door gemeenten onder de loep te nemen. De Tweede Kamer heeft deze motie vorige week aangenomen. Bij het meldpunt Herindicatie Thuiszorg zijn zes belangenorganisaties aangesloten: de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Zorgbelang Nederland, Platform Lokale Versterking GGZ, Landelijke organisatie Cli├źntenraden, VG Belang en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties.

© Novum

Geen opmerkingen: