17 oktober 2007

Daling sterfte onder ouderen zet door

Hoewel het aantal ouderen toeneemt, zet de daling van het aantal sterfgevallen door. Dat komt onder meer door het mildere klimaat en minder griepgevallen. De daling van het sterftecijfer zette in 2002 in. Naar verwachting overlijden dit jaar minder dan 132 duizend mensen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vijf jaar geleden ging het nog om ruim tienduizend sterfgevallen meer. Deze zomer zijn iets meer dan 22 duizend mensen overleden. Het aantal mensen dat in de zomermaanden overleed, bereikte in 2003 een hoogtepunt toen zo'n 34 duizend sterftegevallen werden geregistreerd. In dat jaar was sprake van een hittegolf.

Zomerdoden

In de jaren daarna daalde het aantal zomerdoden, in lijn met de temperatuur, om in de zomer van 2006 nog een keer te pieken. Toen stierven ruim 33 duizend mensen. Die zomer werd gekenmerkt door maar liefst twee hittegolven.
Het is een bekend verschijnsel dat zowel hoge als lage temperaturen tot meer sterfgevallen leiden. De sterftecijfers zijn in de winter altijd hoger dan in de zomer, weet het CBS. "Vooral in combinatie met een griepgolf leiden lage temperaturen tot meer sterfgevallen." De laatste drie jaar komt griep verhoudingsgewijs minder vaak voor.

Bron: nu.nl

Geen opmerkingen: