26 september 2007

Vroeger was alles beter

De nostalgische trend is alom zichtbaar. Niet zo gek, volgens een artikel in de Pers van vandaag hebben Nederlanders massaal heimwee naar vroeger.

Het gevoel 'vroeger was beter dan nu' wordt breed gedragen in de samenleving. Dat meldt het bald Reader's Digest op basis van onderzoek waartoe het in opdracht gaf ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan. In vergelijking met de jaren negentig scoren de eerste jaren van deze eeuw een punt lager, van een 7 naar een 6.

De samenleving is er volgens Nederlanders sinds de jaren negentig met 39 procent op achteruit gegaan. Het vertrouwen in de kwaliteit van de wetgeving en het functioneren van de rechterlijke macht is met eenzelfde percentage omlaag gegaan. Ook in de politiek is het vertrouwen geduikeld: per saldo wordt Den Haag ruim eenderde negatiever beoordeeld. Het vertrouwen in de politie en de bescherming die deze beidt, daalde met 39 procent.
Ook op het vlak van integratie zijn Nederlanders minder optimistisch. Het vertrouwen in de integratie van minderheden daalde de laatste jaren met 40 procent. Dezelfde negatieve trend is zichtbaar in het vertrouwen in het behoud of herstel van normen en waarden (-45 procent).

Een veel positievere ontwikkeling is zichtbaar als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Bijna vier op de tien Nederlanders oordelen beduidend positiever over hun eigen levensgeluk dan tien jaar geleden. Ook het vertrouwen in eigen persoonlijke groei en ontwikkeling is toegenomen (36 procent). De relatie met de kinderen, vaste partner en de rest van de familie is verbeterd en tussen priv├ę en werksfeer bestaat meer balans. Voor het onderzoek, uitgevoerd door Trendbox, zijn in juni duizend mensen tussen 18 en 70 jaar ondervraagd.

Geen opmerkingen: