19 mei 2008

"Ouderen weten niet bij wie ze terecht kunnen"

Dat zegt Evelyn Finnema. De ouderenzorg is volgens haar erg gesegmenteerd. Organisaties en instanties moeten beter met elkaar samenwerken, zegt Evelyn Finnema. Samen met Marleen Goumans is zij aangesteld als lector 'Samenhang in de Ouderenzorg' door de Hogeschool Rotterdam. De net aangestelde lectoren gaan zorginnovaties ontwikkelen, onderzoeken en implementeren. De innovaties zijn gericht op bevordering van samenhang in de ouderenzorg in de regio Rotterdam Rijnmond. Het lectoraat is mede opgezet en gefinancierd door ouderenzorgorganisatie Laurens.

Netwerk
De lectoren zijn in maart begonnen. ‘We hebben tot nu toe vooral het huidige netwerk in Rotterdam zichtbaar gemaakt en ge├»nventariseerd waar de vragen liggen op het gebied van de ouderenzorg. Om voor onszelf de situatie in kaart te brengen en een goede start te kunnen maken.’

Ministerie
Het lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg is actueel, vertelt Evelyn Finnema. De vergrijzing, de betaalbaarheid van de zorg, het krijgen en behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel en het bieden van een zorg- en ondersteuningsaanbod voor de individuele oudere staan op de maatschappelijke agenda. ‘Toevallig is het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport net gestart met het Nationaal Programma Ouderenzorg.’

Onduidelijkheid
Finnema: ‘Veel ouderen weten bij problemen vaak niet bij wie ze terecht kunnen omdat de zorg erg gesegmenteerd is. Moeten ze naar de huisarts, de specialist, de fysiotherapeut, naar maatschappelijk werkers, zorgorganisaties, intramurale zorg, steunpunt mantelzorg, consultatiebureaus voor ouderen? Die onduidelijkheid moet worden weggewerkt. De ketens in de ouderenzorg zijn vooral gerelateerd aan ziektes als diabetes en CVA (hersenbloeding). Maar als je meerdere gezondheidsproblemen krijgt, waar kan je dan terecht?’

Thema's
Finnema noemt drie belangrijke thema’s waar ze met haar collega tijdens het vier jaar durende lectoraat aan wil werken. ‘De multiculturele samenstelling van de stad is een hot item. Hoe kun je zorg en ondersteuning op maat leveren aan ouderen uit verschillende bevolkingsgroepen? Verder moeten we kijken in hoeverre we mensen keuzes kunnen bieden in hun zorg- en ondersteuningsvraag.'

De ondersteuning is nu toch nog deels aanbodgericht, zegt Finnema, 'Maar wat als iemand zijn of haar eigen schoonmaker mee wil nemen of zelf wil blijven koken in het verzorgingshuis? Die opties moeten mogelijk zijn.’ Een ander belangrijk aandachtspunt is het personeelsprobleem. ‘Hoe kun je met de toenemende vergrijzing voldoende personeel in de zorg krijgen en behouden om de kwaliteit te waarborgen?’ De lectoren willen hier via lokale projecten aan werken.

Unieke kans
Als lectoren zijn Evelyn Finnema en Marleen Goumans de schakels tussen de Hogeschool Rotterdam en de ouderenzorg in de regio Rotterdam. Goumans is adviseur Samenhang Wonen, Diensten, Zorg voor Laurens.Zelf is Finnema directeur van ‘In Hoofdzaken’, een ambulante GGZ-organisatie in Heerenveen, Friesland. Rotterdam ligt dus niet bepaald om de hoek voor haar. ‘Ik heb het er graag voor over om twee dagen per week in Rotterdam te zijn’, vertelt ze. ‘Het is een unieke kans om op dit gebied aan de slag te gaan op het gebied van opleiding, werkveld en onderzoek.’

Bron: Zorg en Welzijn

Geen opmerkingen: