10 februari 2011

50-plusser eet nog wel witlof, dus wat is het probleem?

Het Productschap Tuinbouw publiceerde deze week een onderzoek met de conclusie dat witlof een vergrijzende fanbase heeft. En dat is volgens de onderzoekers niet goed.

Slechts 4 op de 10 jongeren kopen de groente, tegen 9 op de 10 ouderen. Een flinke kloof zo wordt gemeld. Een kloof die vooral door onduidelijkheid over bereidingswijze is ontstaan. Jonge mensen weten minder goed hoe ze met de groente moeten omgaan en kopen het daarom niet of minder vaak. Zo weten veel consumenten bijvoorbeeld niet dat witlof heel eenvoudig te wokken is, en ook gekookt snel klaar is. Of dat witlof ook in salades rauw erg gezond is. Met meer en eenvoudige recepten in combinatie met voorlichting denkt men een stap te kunnen zetten de kloof te dichten.

Dat is nog niet eens hetgeen mij nou zo triggerde in dit onderzoek, noch in het persbericht.

Ik verbaas me zoals wel vaker over die sterke focus op jongeren. Alsof alleen de jeugd de toekomst heeft. Natuurlijk wil het Productschap ervoor zorgen dat de jeugd meer witlof gaat eten. Ook voor de toekomst moet de groente, de teelt en de industrie eromheen behouden blijven. Heel logisch gedacht.

Maar is het ook niet zo dat:

  • Wij naarmate ons leven vordert bittere smaken meer gaan waarderen?
  • De jeugd gewoon minder tijd aan eten en koken besteed en voor gemak gaat?
  • Er nu 5,7 miljoen ouderen zijn en straks 7 miljoen. En er dus een nog grotere groep witlofeters is/bijkomt.
  • We hoe ouder we worden, meer tijd gaan besteden aan de keuken. We hebben er meer tijd voor, vaak een groter huis en een gezin. 
  • En we hoe ouder we worden ook kennis over eten en koken gaan overdragen op kinderen en kleinkinderen?
Het Productschap doet er mijns inziens goed aan om die grijze fanbase te koesteren, aan te moedigen om te varieren met witlof en die te stimuleren in familieverband wat vaker de witlof op tafel te zetten. Dan komt het vanzelf goed.

Geen opmerkingen: