28 september 2010

Cendris noemt 50-plussers 'miskende doelgroep'

Ik wist al eerder van het onderzoek dat Mark de Keijzer binnen Cendris uitvoerde, nu ook het bericht van zijn bevindingen.

"Dat de Nederlandse bevolking door vergrijzing aan het veranderen is, is binnen de meeste organisaties wel bekend. Er zijn nu al om en nabij de vijf miljoen mensen in Nederland met een leeftijd van vijftig jaar of ouder. Deze leeftijdsgroep groeit tot zeven miljoen mensen in 2025. Dat komt neer op 43% van de Nederlandse bevolking! Zo’n grote afnemersgroep is niet langer te negeren. Organisaties realiseren zich alleen nog onvoldoende dat dit grote consequenties heeft voor onder meer hun marketingbeleid, waaronder product-, promotie- en distributiebeleid. Het gegeven dat 50-plussers straks in Nederland ruim 40 procent van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen is niet de enige reden waarom het voor organisaties een interessante doelgroep is. Deze afnemersgroep bevindt zich over het algemeen in een betere financiële positie dan jongere leeftijdsgroepen en dat zie je terug in hun bestedingsgedrag.

De klant van de toekomst
De vraag is eigenlijk niet of je als organisaties 50-plussers moet bedienen, maar hoe je deze effectief kunt bereiken. Het blijkt dat organisaties de beschikbare informatie ten aanzien van 50-plussers maar moeilijk kunnen vertalen naar acties, activiteiten, campagnes om hen daadwerkelijk te bereiken.

De uitdaging: klantinzicht
Cendris ging de uitdaging aan en wist op basis van uitgebreid onderzoek de in meerdere opzichten alsmaar groeiende groep in vier inzichtelijke segmenten op te delen. Op basis van de kenmerken van deze segmenten zijn organisaties niet alleen in staat de juiste benadering te kiezen, maar de individuen binnen elke segment ook daadwerkelijk te bereiken. De segmentindeling benadrukt dat bepaalde 50-plussers beter per email bereikt kunnen worden dan per post of telefoon. Daarnaast geven de segmenten een helder inzicht in bijvoorbeeld de reizen die zij boeken. Dit kan verschillen van het boeken van cruisevakanties tot kamperen op Texel of het vliegen naar Azië. Cendris beperkt zich daarmee dus niet tot een abstracte theoretische beschrijving van deze segmenten binnen de 50-plus doelgroep. Maar brengt de individuele 50-plusser en zijn/haar behoeften echt in zicht. "

Ik ben erg nieuwsgierig naar de segmentering en de praktische toepasbaarheid. Beslist een goede ontwikkeling dat ook grote data-organisaties als Cendris de nek uitsteken om 50-plussers op een goede en representatieve manier voor het voetlicht te krijgen.

Geen opmerkingen: