22 juni 2008

Babyboomers zijn online erg traditioneel

Er wordt veel beweerd over ouderen en internetgebruik. En ook veel verschillende dingen. Waar de één nog steeds (onterecht, zo weten wij) beweert dat ouderen niet online zijn, zegt de ander dat ouderen juist meer online doen dan andere generaties onder hen. De waarheid ligt in het midden en biedt ons voorlopig nog wel voer voor onderzoek.


Thirdage en JWT Boom deden zo'n onderzoek. Met leuke resultaten.

Mensen van 40 jaar en ouder zijn vooral actieve 'mond tot mond' verspreiders en doen graag aan persoonlijke aanbevelingen of meningen op basis van hun ervaring. Logisch, het zijn digital immigrants. Toch hebben zij social networking en bloggen nog niet massaal omarmd. Een studie onder 1800 van deze babyboomers toont het volgende:

Social networking op hun eigen manier

Natuurlijk zijn boomers sociale wezens en blijven zij binnen hun eigen communicaties graag op de hoogte van het wel en wee van anderen en en delen ze graag wetenswaardigheden over zichzelf. Maar met meer traditionele online tools dan jongere generaties.

96% gebruikt e-mail
92% onderhoudt contact met familie en vrienden via het net
84% ontvangt foto's van familie en vrienden

Op de vraag of zij sites bezoeken of in de nabije toekomst denken te bezoeken om contact te onderhouden met anderen (zoals social networking sites MySpace, Facebook, Linkedin e.d.) antwoordt:

53% nee
22% ja
26% nee, maar misschien wel in de toekomst

Van die 53% die nee zegt geeft:

47 % te kennen zich zorgen te maken over privacy en persoonlijke gegevens op het
39 % aan te druk te zijn voor dit soort zaken
32% aan geen duidelijk voordeel te zien van het gebruik van deze social networking sites

De ondervraagde babyboomers toonden ook weinig interesse in andere online activiteiten:

67% heeft geen interesse in blogging
63% heeft geen interesse om deel te neme aan algemene sociale netwerksites
62% heeft geen interesse in online gaming
55% heeft geen interesse in podcasting of andere online geluidsfragmenten
44% heeft geen interesse in het downloaden van muziek

Ok, maar wat doen zij dan wel online? Babyboomers nemen deel aan betrouwbare (in hun ogen) sociale netwerken en delen vooral meningen over merken. Ze staan open voor traditonele marketing en e-mail marketing, zolang het bericht maar afkomstig is van een bron die zij vertrouwen. Vandaar ook de hoge clickrates bij sommige e-mailcampagnes die ik vanuit Inthefield heb uitgevoerd.

Maar liefst 75% klikt door als zij een e-mail ontvangt over producten en diensten (mits van een betrouwbare afzender)
Meer dan 55% kocht een product dat in zo'n e-mail werd aangeprezen
93% bezocht ooit een website waarover zijn in een artikel of andere printuiting had gelezen

Enig wantrouwen bij websites

Respondenten geven een aantal zaken aan op basis waarvan ze de betrouwbaarheid van een website beoordeelt. Een expert of een bekend merk dragen daar het meeste aan bij.

83% stelt dat content die van experts of autoriteiten afkomstig is de geloofwaardigheid flink vergroot
66% geeft aan websites te vertrouwen waarvan de content door een bekend bedrijf of merk wordt geleverd.
62% geeft aan dat zij sommige sites op den duur vertrouwen waneer zij er maar vaak genoeg zijn geweest

Een leuk detail tot slot:

80% van de in dit onderzoek bevraagde respondenten heeft thuis een snelle breedbandinternetverbinding.

Geen opmerkingen: