23 oktober 2006

Seniorstad komt er hoe dan ook!

Ik las in het Reformatorisch Dagblad een kort bericht van de initiatiefgroep Seniorenstad. Zij voert momenteel intensieve gesprekken met meer dan vijftien gemeenten, verspreid over het hele land. De kans dat er nog dit jaar intentieverklaringen worden getekend voor de bouw van een eerste seniorenstad is groter dan 80 procent, denkt Alex Siever van Inbo Adviseurs Stedebouwkundigen Architecten in Woudenberg. ‘De vraag is niet óf we in Nederland een seniorenstad willen realiseren, maar hóe we dit gaan doen.’ Een seniorenstad is in de visie van de initiatiefgroep een dorp met veel gemeenschapszin en kleinschaligheid. Een Nederlandse seniorenstad omvat minimaal 2.000 tot 4.000 woningen. In Amerika zijn dit soort communities een wijd verbreid begrip. De vraag of Nederlanders op zo'n stad zitten te wachten is al vaak gesteld en roept verdeelde reacties op. Sommigen wonen graag, andere liever niet met alleen leeftijdsgenoten in één stad of dorp.

1 opmerking:

Anoniem zei

Don Quichote zit al in Seniorenstad!
Het is toch opmerkelijk dat de initiatiefgroep door wil gaan met het idee van de Seniorenstad, als uit het recent onderzoek "De Nationale 50+ woonenquete" blijkt dat slechts 7% van de 50 plussers op grootschalige wijken en initiatieven zit te wachten. Dat is onderzoek waarover op deze blog al eerder is geschreven en waarin zij participeren. Ik ben erg benieuwd hoe de initiatiefnemers die 7% van de ouderen 50+ vanuit heel Nederland naar die Seniorenstad gaan krijgen. Kortom; het is zonde van het geld en de moeite die elders beter besteed kan worden. De beste toekomstverwachtingen zijn er, zoals verwacht, voor de kleinschalige woonbeurten, liefst ook onderdeel van een WoonServiceZone met de juiste voorzieningen, zorg en welzijn. Waar de ouderen midden in de maatschappij blijven staan en ook lang thuis kunnen blijven. Liefst dicht bij hun oude woonplaats, familie en vrienden.