10 oktober 2006

Babyboomers willen terug naar de collegebanken

Opmerkelijk onderzoek in de Verenigde Staten. Campus Continuum in Newton voerde onderzoek uit onder 233 respondenten variërend in leeftijd van 55 tot 75 jaar. Maar liefst 58% procent gaf aan dat ze het wel een prettig idee zouden vinden om in de buurt van een kleine universiteitscampus te wonen. 62% procent zou daar dan ook nog wel erg graag colleges willen volgen, het liefst met reguliere studenten. Terug naar de collegebanken om jezelf persoonlijk te ontwikkelen.

Het onderzoek is uitgevoerd om uit te vinden of er belangstelling bestaat voor een gesloten community waarin mensen hun leven lang kunnen wonen en hun leven lang aan een universiteit verbonden kunnen blijven. Vooral in Amerika zijn communities erg populair. Men woont na pensionering graag bij elkaar en beschermd.

Directeur Gerard Badler van Campus Continuum stelt dat binnen nu en 20 jaar 70 miljoen 65 plussers in de VS wonen. Hun stijl van pensionering verschilt sterk van de huidige ouderen. Men blijft na de pensioengerechtigde leeftijd vaak veel actiever in de maatschappij en veel meer maatschappelijk betrokken.

Enkele andere highlights uit het onderzoek:
  • 58% procent gaf de voorkeur aan een klein universiteitsstadje, 37% aan randstedelijk gebied en 28% aan een flinke stad.
  • respondenten waren bereid verder te verhuizen van hun huidige woonplaats dan eerdere onderzoeken naar verhuisdrag na pensionering aangeven.
  • meer dan eenderde van de respondenten geeft aan te willen pensioneren in de buurt van een universiteit waar ze geen eerdere banden mee hebben gehad (als student, alumnus of docent)
  • de afstand van de community tot de campus mag niet langer zijn dan 3 kilometer
  • 52% is geïnteresseerd in vrijwilligerswerk op de campus of in de buurt van de campus (in bijvoorbeeld de bibliotheek)
  • 58% van de respondenten heeft al een mastersdiploma of hoger

Badler zegt dat het concept een win-win situatie oplevert. Universiteiten hebben meer vrijwilligers, kennis gaat niet verloren en 55 plussers hebben een doel in het leven. Ben erg benieuwd wanneer de eerste Nederlandse universiteiten 55 plussers gaan werven en huisvesten in campuswoningen.

Geen opmerkingen: