23 juli 2007

Vitaal oud worden op het werk


Matthijs van den Broek attendeerde me op een artikel van zijn hand met de treffende titel "Vitaal oud worden kan ook op het werk". Hij interviewt Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de theoloigsche universiteit Kampen over diens boek "De mythe van het voltooide leven". Een interessante gedachte, want in de huidige samenleving worden werknemers vanaf hun 45e levensjaar vaak al niet meer voor vol aan gezien. Frits ziet het anders. In het interview gaat Frits ook in op de recente ontwikkelingen met betrekking tot seniorenstad.Geen opmerkingen: