23 juli 2007

OverVroeger en de nostaligische trends


Of het een trend is, wordt of blijft weet ik niet. Wat me opvalt is de huidige belangstelling voor alles wat nostalgie ademt. Vandaag lees ik in de Pers over de niet te stoppen Blondie revival. Recent nog kwam Genesis bij elkaar, en ook de Stones trekken keer op keer volle Arena's. Het lijkt wel of we in een steeds snellere en hectischere samenleving op zoek gaan naar die kleine bekende rustpuntjes. Het oude bekende, het o zo vertrouwde, hetgeen nog gewoon hetzelfde is. Of zijn er andere redenen die hieraan ten grondslag liggen? Wat heeft deze nostalgische belangstelling te betekenen? Is dit van alle tijden?

In ieder geval levert de trend ons een nieuw magazine op. Over vroeger ademt 'tijden van weleer'. Met van Agt en Wiegel die hun politieke carriëre evalueren in Le Bistroquet, de finale van '78, Toon Hermans, de autoloze zondag en de uitvinding van de CD. Eén en al nostalgie.

3 opmerkingen:

Corne Bouman zei

Hi Arjan,

Nostalgie: het gevoel iets belangrijks of dierbaars te zijn kwijtgeraakt.

Ik denk dat je het bij het juiste eind hebt als je stelt dat nostalgie ‘massaal opkomt’.

Een voor de hand liggende reden zou kunnen zijn dat de onevenredig grote babyboom generatie nu de leeftijdsklasse betreed waarin het verschijnsel nostalgie zich begint te manifesteren.

Tel hier bij op het potentieel bestedingsvermogen van deze generatie en je komt marketingtechnisch uit op een bijzonder attractieve bezigheid: het exploiteren van nostalgische gevoelens van een draagkrachtige generatie.

Alles wat enigszins leeft onder de mensen wordt tegenwoordig geëxploiteerd. Zo ook nostalgie. Hierdoor kan het onderwerp ook overtrokken zijn geraakt. A bit over the top..

Nostalgische gevoelens kunnen mogelijk versterkt worden door uitholling van de vertrouwde zuilen. Een identiteit wordt dan gezocht in het verleden, met name in onderwerpen die daar kenmerkend voor waren: een muziekgroep, een evenement, een politiek gekleurde beweging.

Dat juist deze onderwerpen zich lenen voor exploitatie, behoeft op dit forum geen toelichting.

Nostalgie: een interessant stuk sentiment waar marketingmakers zeker hun voordeel mee kunnen doen.

Groetjes,

Corne

Arjan zei

Ik sluit me bij je aan Corné. Al ga je met 'alles wat enigzins leeft onder de mensen wordt geëxploiteerd' wellicht iets te kort door de bocht. Wat ik ook denk dat meespeelt is de zoektoch naar de gevoelige snaar. Met name bij deze doelgroep veroorzaakt een appel aan nostalgie een stroom van emoties. Men denkt weer terug aan mooi het vroeger allemaal wel niet was.

Mag ik vragen wat jouw binding met deze doelgroep is?

Anoniem zei

Toen ik het blad onder ogen kreeg was mijn eerste vraag wie vormen de doelgroep. De titel gaf aanleiding om naar advertenties voor rollators en comfortstoelen te zoeken, en inderdaad vond ik van laatstgenoemd pre-invaliditeits hulpmiddel
een prijzig exemplaar. Het is dus de kapitaalkrachtige oudere die een opfrissertje nodig heeft om bij zijn tanende heugencapaciteit nog een nostalgisch uurtje te beleven. De man die een Opel Kadett kocht voor f 10.000,- is een voorbeeld van zo'n slecht geheugen: zelf kocht ik mijn
eerste in 1969 voor maar f 6.000 De redacteuren zijn echter vooral van de jongere generatie denk ik want die kunnen niet cijferen: De Nautilus onderzeeboot rekenen ze de lezers, die meer aan kilometers gewend zijn dan aan knopen, voor dat 30 knopen ongeveer 40 km is. Mis: 30 x 1,852m is meer dan 55km. De advertentie op het achterblad mist dus zijn doel.
U begrijpt het al: ik voorspel het blad geen grote toekomst. Te hooi en te gras wat oude artikelen kopieren boeit niet evenmin wat de man op de straat op een bepaald moment in zijn leven deed. De
overweldigende belangstelling voor voetbal is ook niet aan iedereen besteed.
Uitgaven als "Het aanzien van .." geven gericht wat men hier fragmentarisch aanbiedt.