21 juli 2007

Nelson's super bejaardenteam


In een discussie over het hoe en waarom van werkloosheid onder 45 plussers kwam ik recent tot de conclusie dat vooral de houding ten opzichte van 'oud zijn' de oorzaak is. Oud staat in de huidige jeugdcultuur niet meer automatisch synoniem voor wijs. Iets dat in vele andere culturen nog wel het geval is. Leuk om dan ook in de Pers te lezen dat Nelson Mandela, zelf flink op leeftijd en erg wijs, het initiatief tot een 'raad van oudsten' heeft opgevat. Samen met iconen als Peter Gabriël, Jimmy Carter, Richard Branson en Desmond Tutu zal Mandela zich gaan inzetten voor een betere wereld.

Geen opmerkingen: