27 juli 2007

Seminar senioren en internet

Ter afsluiting van haar lustrumjaar organiseert SeniorWeb op woensdagmiddag 19 september 2007 een seminar dat in het teken staat van Senioren en internet. Dit seminar wordt gehouden in het MediaPlaza te Utrecht.

Aanleiding voor dit seminar is het simpele feit dat een bepaald deel van de grote groep vijftigplussers in ons land niet online is. In samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een onderzoek gedaan naar de beweegredenen om wel of niet online te gaan, zodat beter op deze behoeften ingespeeld kan worden. Ook is gekeken naar de activiteiten van senioren op internet en hun computervaardigheden.

Hoewel ik steeds meer gruwel van de benaming 'senioren' ga ik toch even kijken. Het seminar is gratis en na afloop ontvangen bezoekers het boek Verbinding maken, dat gaat over tien jaar Seniorweb.

Geen opmerkingen: