23 maart 2011

"Surfende senioren snuiven cultuur via Ipad"

Als ik hem zelf had bedacht zou ik alleen al op de titel apetrots zijn. Prachtig gevonden en voor een groot deel van de doelgroep hartstikke waar. Senioren en 50-plussers zijn van nature meer bezig met kuns en cultuur en ook de Ipad maakt beslist een opmars binnen deze doelgroepen.

Dat moet ook het aanknopingspunt zijn geweest voor het artikel dat Berber van Oyen schreef voor de Boekman stichting. De strekking van haar artikel is helder. Marketeers en communicatiemakers van culturele instellingen lijken zich nauwelijks te realiseren dat 50-plussers en senioren een enorm potentieel vormen. De pijlen zijn gericht op jeugdige bezoekers, terwijl die minder tijd en geld hebben dan de voornoemde groepen. De hoofdvraag van Berber's artikel "Met welke marketingtechnieken is de cultuurminnende senior te bereiken?"

Zij komt tot 5 vuistregels, waarbij door haar terecht wordt opgemerkt dat zij niet klakkeloos zonder segmentatie zijn toe te passen. De ene oudere is de andere niet geldt ook hier. Een aanpak heeft doorgaans meer kans van slagen als hij specifieker wordt gericht op een bepaald segment. Van de vuistregels is het niet noemen van leeftijden (en ze ook niet als segmentatiecriterium hanteren) en het zorgen voor binding en goede service voor mij het meest cruciaal.

Overigens ben ik van mening dat deze vuistregels voor een groot gedeelte ook kunnen gelden voor jongere doelgroepen.
  1. Wees echt en realistisch.
  2. Maak het leuk en verrassend.
  3. Vermijd leeftijden en toon generaties.
  4. Bied service en houd contact.
  5. Communiceer helder en gericht.
De toelichting bij de 5 vuistregels is hier te vinden.


Geen opmerkingen: