07 december 2008

50 plus en supermarkten, hoe zit dat nou?

Las ik halverwege november nog dat supermarkten te weinig aandacht besteden aan de 50 plus doelgroep, nu blijkt dat 50 plussers helemaal niet zitten te wachten op extra aandacht.

Wel extra aandacht
In november stelde Henriette van Wijk van IRI Nederland dat de Nederlandse supermarktformules 50 plussers nog onvoldoende als interessante doelgroep zien. Van Wijk was van mening dat de formules in Nederland zich in de toekomst vooral moeten richten op verbreding van de gangpaden, het vergroten van de prijskaartjes en het verbeteren van de service om meer oudere klanten te trekken. In het buitenland houden supers zich meer bezig met deze doelgroep. In Japan en Oostenrijk bestaan er bijvoorbeeld aparte seniorenketens.

Geen behoefte aan 50 plus supermarkten
Deze week las ik dat diezelfde 50 plusser (wat is een 50 plusser vraag ik me dan oprecht af?) eigenlijk helemaal niet zit te wachten op een 50 plus supermarkt. Dat blijkt uit een steekproef van PCOB, de belangenbehartiger voor 50-plussers in Nederland. 85 procent van de ondervraagden ziet helemaal niets in een 50-plus formule. Uit de antwoorden blijkt dat de senioren juist zeer tevreden zijn met de bestaande supermarktformules. Albert Heijn voldoet het beste aan de wensen van de groep 50-plussers. Achtereenvolgens C1000, Aldi, Super de Boer en de Lidl maken de top 5 compleet. In de steekproef werd gevraagd naar zaken als bereikbaarheid, toegankelijkheid, service, assortiment en speciale diensten. De service in de bestaande supermarkten wordt door meer dan 80 procent van de respondenten als prettig ervaren. Op de vraag of 50-plussers ook liever door ouder personeel geholpen willen worden, antwoordt 34 procent ontkennend. 38 procent heeft geen voorkeur wat betreft leeftijd van personeel. Wel geeft meer dan de helft aan regelmatig aanbiedingen mis te lopen, omdat dergelijke producten alleen in grote verpakkingen aangeboden worden. Ook hebben ze moeite met de productinformatie op de verpakkingen. Daarnaast heeft de helft moeite met het openen van de verpakkingen. Een klantentoilet wordt zeer op prijs gesteld en veel respondenten geven aan dat ze het verdwijnen van de snelkassa in hun supermarkt betreuren.Nederlandse marketeers worden er vaak op gewezen dat ze de 50-plus consument niet zouden begrijpen en niet inspelen op de vergrijzing. In Japan, Duitsland en Oostenrijk bestaan speciale supermarktketens die gericht zijn op senioren, met namen als ‘Aktiv Markt 50+’ en ‘Supermarket for all generations’.

Heerlijk, dergelijke tegenstrijdigheid. Ik blijf erbij dat we oudere klanten gewoon moeten behandelen als iedere andere klant. En dus moeten luisteren naar hun wensen en vooral vriendelijk zijn. What's new?

Geen opmerkingen: