04 juli 2008

Oude wijn in oude zakken met Edgar Keehnen


Het klinkt bijna als een nieuwe 'tv-show' voor Omroep Max, maar zou een goede titel zijn geweest voor zijn nieuwe boek 'Vijftigplus marketing'. En eerlijk is eerlijk, zijn eerste boek 'Ervaren maar veranderlijk' was goed en voor velen een opening tot de ouderenmarkt. Ook voor mij was dat een goede aanvulling in mijn literatuurcollectie. Maar dat was 4 jaar geleden, toen er nog nauwelijks aandacht was voor de oudere medemens. Het is nu 2008, het gros van de ouderen in Nederland is online en veel bedrijven en instanties beginnen te onderkennen dat een groot deel van hun klanten niet tot de traditionele groep boodschappers van 18 tot 49 jaar behoort. Ook wij merken dat groeiend besef. Het is nu alleen tijd voor praktisch aanpakken, niet voor nog een boekje over waarom we iets zouden moeten gaan doen.

Deze opvolger (4 jaar na dato) had dus wel iets meer om het lijf mogen hebben.

Keehnen trapt alle deuren die al open stonden in en komt met een luchtige opeenstapeling van clich├ę's. Hij hangt ze op aan namen van bekende tv-shows. En daar komt dan de ongelukkige verbastering 'Knorrige knarren top 10' uit voort. Alsof iemand van 51 zich zal vereenzelvigen met het beeld dat 'knorrige knar' oproept. Een top 10 waarvan hij overigens de les 'beeld ouderen niet af als oude fossielen' zelf niet heeft opgevolgd. Getuige de in het zand liggende grijsaard op de cover.

Ik mag natuurlijk niet zomaar ongezouten kritiek leveren op het boek van een collega als ik zelf nooit een boek heb geschreven (wel artikelen overigens). Dat beaam ik meteen. Maar zelfs Adformatie trekt als enige slotconclusie 'baat het niet, schaadt het niet'.

En kopt verder:

'spreek ouderen niet expliciet aan op hun leeftijd komt wel erg bekend voor'
'cases komen niet als makkelijk toepasbaar uit de verf'

Uit andere bronnen hoorde ik:

"Het is veel geschreven met 'ik, de ontdekker van 50+ marketing', voorbeelden van TV en andere mensen en niet zozeer van zichzelf, vaak de toevoeging 'ik denk dat de verklaring ligt in het feit dat' en cases waar je je vraagtekens bij kan zetten. On top of it all vertaalt hij letterlijk uit Furlong, Nyren en Stroud waar hij openlijk geen aanhanger van is."

Misschien moet ik dan toch zelf maar eens de pen ter hand nemen. Een kritische verhandeling over het hoe en waarom van het doorbreken van het traditioneel marketingdenken richting een reuze-interessante groep ouder wordende klanten. Met eigen praktijkcases die wel hanteerbaar en meetbaar zijn.

Geen opmerkingen: