17 juli 2008

50 plus marketing is een trend

Dat blijkt uit een onderzoek van Berenschot in samenwerking met MarketingTribune onder 1400 marketeers. De ondervraagden bestempelden communitymarketing dit jaar als trend. Het aantal marketeers dat hier ook daadwerkelijk iets mee doet is maar net iets meer dan de helft.

Een tweede trend die werd onderkend was 50+marketing. Hierbij is het aantal markteers dat er ook echt wat mee doet nóg lager. Slechts 35 procent speelt in op deze trend. De reden waarom er zo weinig op de trends wordt ingespeeld is dat marketeers te weinig macht hebben om productontwikkeling en andere marketingmixelementen te beïnvloeden.

Wie het wel lukt om mee te doen met de trends, doet dit veelal door de P’s van productie en promotie te benutten. Volgens de respondenten hebben trends in slechts een kwart van de gevallen invloed op het productontwikkelingproces in hun bedrijf. De werking van trends op marketingmixelementen is nog lager: 18 procent.

De belangrijkste trend dit jaar is communitymarketing met 32 procent. Daar op volgend kwam 50+marketing met 26 procent. Deze trends zijn beide nieuw in de top vijf. Andere trends die als belangrijk beschouwd worden zijn: e-communication (22 procent), internet en web-based applicaties (22 procent) en viral- en buzz-marketing (20 procent).

Geen opmerkingen: