19 december 2006

Vergrijzing over dertig jaar op hoogtepunt

Nu.nl bevestigt vandaag wederom dat de vergrijzing van Nederland erger is dan veel mensen vermoeden. Het aantal ouderen groeit vooral sterk door de naoorlogse geboortegolf. Volgens het CBS zal tussen nu en 2038 het aantal 65-plussers toenemen van 2,4 naar 4,3 miljoen. Een kwart van de 17 miljoen Nederlanders is dan 65 jaar of ouder. De levensverwachting neemt sterker toe dan eerder verwacht. Het verwachte maximumaantal 65-plussers in 2038 is 200.000 hoger dan volgens de vorige prognose, twee jaar geleden.

Geen opmerkingen: