16 november 2006

Minder armoede door rijke ouderen

Normaal maak ik als marketeer liever niet teveel woorden vuil aan de financiële gevolgen van vergrijzing. Wie voor wie moet betalen en hoeveel ouderen moeten bijdragen aan hun eigen AOW zijn voor mij politieke issues. Issues die weliswaar van invloed zijn op marketing, maar niet direct. Wat voor mij van belang is, is het feit dat ouderen veel te besteden hebben.

Nu.nl kopte hem vanmorgen mooi in: vooral door rijkere 65-plussers daalt de armoede. Dit jaar neemt het aantal huishoudens dat als arm te boek staat, voor het eerst sinds 2002 af.
In 2006 moet 9,7 procent van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dat daalt door de verwachte koopkrachtverbetering van gepensioneerden waarschijnlijk verder tot 8,8 procent volgend jaar.
Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Eind vorig jaar maakten de onderzoeksinstituten al bekend dat de negatieve trend dit jaar zou ombuigen.

Volgend jaar komt volgens de verwachtingen van CBS en SCP het aantal huishoudens dat moet rondkomen van een bedrag onder de lage-inkomensgrens onder het niveau van 2002 uit. Toen leefden 596.000 gezinnen, ofwel 9,1 procent van de huishoudens, in armoede en dat was het laagste aantal sinds 1990. Na 2002 steeg de armoede tot 11,1 procent in 2005.
Volgens CBS en SCP verbetert de inkomenspositie van 65-plussers sinds 2000. Zo daalde het aandeel gepensioneerden met een laag inkomen tussen 2000 en 2004 van 12 naar 7 procent. Volgens de ramingen zal dit in 2007 verder zijn afgenomen tot ruim 3 procent.

Vergeer stelt dat 65-plussers minder last hebben gehad van de economische neergang, onder meer dankzij fiscale maatregelen van het kabinet. "Ook kennen steeds meer ouderen een aanvullend pensioen en wordt de groep mensen die alleen van AOW moet rondkomen steeds kleiner", stelde hij.

Goed nieuws voor ons marketeers. De doelgroep waar wij ons op richten blijkt ook echt koopkrachtig te zijn.

Geen opmerkingen: