23 oktober 2010

Omroep Max doet zelf z'n onderzoekjes

Speldenprikjes zijn het, maar wel hele leuke inkijkjes in de wereld van de Omroep Max kijker.

Tientallen online onderzoekjes naar het 'wat' van de 50-plussers die naar omroep Max kijken. Met hele leuke percentages. Weetjes over de 50-plus doelgroep. Bijvoorbeeld dat 30% van de mensen weleens Telefoongids.nl bezoekt. Leden van het Max opiniepanel krijgen periodiek vragen voorgelegd over websites, vakanties en allerlei actuele onderwerpen. Resultaten zijn vrij beschikbaar.

Overigens mist bij dergelijke onderzoeken het 'hoe'. Hoe bereiken we die mensen, of veranderen of sturen we hun gedrag? Weinig diepgang nog.


Geen opmerkingen: