17 december 2009

Geen behoefte aan een seniorenstad in Nederland


Er is weinig tot geen belangstelling voor een seniorenstad. Dit blijkt uit een onderzoek van in opdracht van het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder.

Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen: 1 Is een seniorenstad in Nederland haalbaar en welk schaalniveau is dan mogelijk? 2 Hoe zou een seniorenstad in Nederland er uit moeten zien?Een selecte groep van senioren (55+), maximaal 23.000 huishoudens, heeft belangstelling voor het op korte termijn verhuizen naar een buurt, dorp of stad met vrijwel uitsluitend 55-plussers. Dit is minder dan 1 procent van alle 55-plushuishoudens in ons land.Alleen een kleinschalig initiatief blijkt kansrijk; niet alleen omdat senioren dat veel aantrekkelijker vinden, maar ook vanwege het risico op een tegenvallende belangstelling. Bovendien vormen een centrale ligging en de bevolkingsdichtheid van de regio belangrijke succesfactoren. De grote uitdaging voor de markt ligt in het vinden van een goede balans tussen enerzijds kleinschaligheid en anderzijds voldoende aanbod van voorzieningen.Voor geïnteresseerde senioren blijkt de nabijheid van voorzieningen (voor zorg, vrije tijd, winkelen en openbaar vervoer) doorslaggevend. Daarnaast vinden zij een goede mix van leeftijden in een toekomstige seniorenstad en gevarieerde prijzen in het woningaanbod belangrijk. Hetzelfde geldt voor de inkomensopbouw: de voorkeur gaat uit naar een concept gericht op verschillende inkomensgroepen in plaats van alleen op hogere inkomens.Een goed onderzoek wat we in de praktijk al vaker op kleinere schaal zagen, is nu nationaal bevestigd. Dit betekent niet dat er geen kansen zijn voor een woonfocus op de oudere doelgroep. het geeft vooral aan hoe er niet mee om te gaan. Zoals ook gebleken in de Blauwe Stad is het succes in grote mate afhankelijk van de marketing & communicatie. Dat horen wij bij bureauvijftig natuurlijk graag.

Geen opmerkingen: