20 september 2006

Goodbye youth, welcome technosumers!

Strategy Analytics presenteerde 11 september in een persbericht haar nieuwste segmentatiemodel, gebaseerd op digitale consumenten lifestyles. In 8 landen in Europa en de VS werden surveys afgenomen bij in totaal 2000 internetgebruikers. Het onderzoeksrapport 'Goodbye youth, hello technosumers: effective segmentation for the digital connected lifestyle' onderscheidt zes 'connected consumer' marktsegmenten, van 'affluent technostyles' tot 'practical mainstreamers', en geeft een uitgebreide profielbeschrijving van iedere groep. Digitale consumenten kunnen volgens deze resultaten zowel 'late adopter' als 'heavy internet user' zijn. Inkomen en leeftijd zorgen niet perse voor verschillen.

- "Prudent Nesters" zijn late adopters die internet als een vitale communicatie tool beschouwen.
- "Connected Aspirers" hebben grote interesse in techonologie, maar zijn slechts gemiddelde 'adopters'.
- "Affluent Technostyles" zijn maar ongeveer 10 procent van de ondervraagde huishoudens, maar bezitten en gebruiken maar liefst twee keer zoveel digitale apparatuur als de gemiddelde consument.
- "Technosumers" hebben veel digitale producten, maar zijn weinig geïnteresseerd in het internet.
Marketing concepten zoals 'jongerenmarkt' en 'babyboomers' lijken volgens het rapport overbodig in een wereld van online digitale lifestyles. Er zijn andere factoren die een rol spelen. Iemand van veertig kan dezelfde digitale producten wensen als een tiener. Bedrijven die consumenten in hokjes indelen op basis van leeftijd en inkomen begrijpen niet welke factoren werkelijk hun consumentengedrag met betrekking tot digitale producten beïnvloeden. David Mercer van SA benadrukt daarnaast in het rapport nog eens het strategische belang van inzicht consumentengedrag en houding ten opzichte van het web bij de ambitie van bedrijven om ook in de toekomst maximaal te groeien en maximale winst te behalen. Auteur en onderzoek Harvey Cohen omschrijft zijn segmentatie als een benadering waarbij significante verschillen in koopgedrag van technologische producten, gebruikersgedrag van web-based services en ander digitaal gedrag duidelijk worden gemaakt in 6 digitale consumentenprofielen. Als ik afga op zijn segmentatie ben ik dus een mix van 'prudent nester' en 'practical mainstreamer'.

Geen opmerkingen: