10 juni 2008

Worden ouderen ook gameverslaafd?


Oei! Oh ja, ouderen blijken intensiever te gamen dan men vaak denkt. Niks stoffige mensen, maar zelfs potentieel verslaafden. Nieuws van EPN vandaag, maar eigenlijk helemaal geen nieuws. In 2002 wisten we dit al......

20 procent van de in het onderzoek bevraagde ouderen meent zelfs het risico te lopen eraan verslaafd te raken. Daarnaast stelt ruim de helft haar computervaardigheden te leren door het spelen van digitale spellen, zo blijkt uit blijkt uit onderzoek van EPN, het platform voor de informatiesamenleving. Ruim de helft van de vijftigplussers in de steekproef zegt onvoldoende kennis te hebben om zelf games te kopen.

Men speelt vooral ‘gratis’ spellen. 43 procent geeft aan gratis games te downloaden van een website. Drie procent maakt wel eens de gang naar een gespecialiseerde gamewinkel.Ondanks dat senioren intensief bezig zijn met games, ziet 85 procent van de vijftigplussers in het onderzoek die regelmatig (minimaal één tot twee maal per week) een spel op de computer spelen zichzelf niet als gamer. Zelfs van de ouderen die dagelijks gamen, noemt 76 procent zichzelf geen gamer.‘De geringe vertrouwdheid van ouderen met de gamecultuur komt doordat de game-industrie hen nog niet goed in het vizier heeft. Ouderen zijn een minder zichtbare groep gamers en hun diverse gamegedrag past niet in de bestaande hokjesindeling van de industrie. Bovendien heeft de gamende vijftigplusser zo zijn eigen ideeën over “gaming”: 63 procent vindt games duur, 89 procent speelt liever geen gewelddadige spellen en zij vinden “games” meer iets voor jongeren. Binnen de game-industrie en de gamecultuur neemt de bekendheid met de gamende vijftigplusser weliswaar toe, maar er moet nog een grote slag gemaakt worden’, aldus EPN.‘Het belang van games neemt toe, niet alleen als vrijetijdsbesteding maar bijvoorbeeld ook in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven op het vlak van training en opleidingen. Gegeven de vergrijzing en de waarde die games ook voor ouderen kunnen hebben, is het zaak bestaande beeldvorming bij hen over computerspellen - die zouden ontoegankelijk, niet sociaal en gewelddadig zijn -, te veranderen. Termen als “game”, “gamer” en “de game-industrie” moeten breder worden gedefinieerd, stelt onderzoeker van EPN, die ook van mening is dat nader onderzoek naar gamebeleving van andere groepen dan de stereotype jonge gamer gewenst is

Geen opmerkingen: